Zámek 1568 - výstava k 450. výročí od položení základního kamene zámku v Litomyšli

Výstava k 450. narozeninám litomyšlského zámku – svého druhu ojedinělá – představí zámek v širokém úhlu pohledu. Zaměří se na zajímavosti, skutečnosti méně známé a exponáty veřejnosti dosud zcela utajené. Uskuteční se v Regionálním muzeu v Litomyšli ve spolupráci se státním zámkem Litomyšl od 29. 9. do 4. 11. 2018.

Výstava Zámek 1568 pořádaná v Regionálním muzeu v Litomyšli připomene zakladatele zámku, stavitele, i další osobnosti a okolnosti, které se podílely na vzniku této výjimečné renesanční památky. Pro expozici byly vybrány archeologické nálezy, originální archivní dokumenty a další pozoruhodné předměty vážící se k historii zámku, z nichž mnohé nejsou běžně vystavovány.

Kromě doby Vratislava z Pernštejna a dědictví jeho potomků z rodu zubří hlavy nebude opomenuto ani dílo rodů Trauttmansdorffů, Valdštejnů a Thurn-Taxisů, které zámek udržovaly a zvelebovaly v následujících stoletích. Materiály z konce 19. století a z 20. století přiblíží období, kdy zámek přestal být využíván jako šlechtická residence a postupně nacházel novou roli obdivované památky a místa pro kulturu. Kdy byl postupně restaurován do své dnešní podoby.

Zvláštní část výstavy představí výběr většinou dosud nepublikovaných zajímavostí z historie jednotlivých budov a míst na zámeckém návrší, i méně známých zákoutí samotného zámku.

Autorkou výstavy je Ing. arch. Eliška Racková, která se dlouhodobě zabývá dějinami a památkovou obnovou litomyšlského zámku. Projekt vznikl ve spolupráci Státního zámku Litomyšl a Regionálního muzea v Litomyšli, s finanční podporou Města Litomyšl a Ministerstva kultury ČR.

Otevřeno: Út-Pá 9-12, 13-17; So-Ne 9-17

Speciální prohlídky zámku a zámeckého návrší na www.rml.cz

Regionální muzeum v Litomyšli

Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl

www.rml.cz