Copuli lapidum I + II. Hrady a zámky povodí Svratky a Svitavy

Detailed information

Category:

Architektura

Year:

2009

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech

Number of pages:

86

ISBN:

978-80-86752-78-5

250 Kč

Out of stock

Kolekce kreseb hradů a hrádků pod názvem COPULI LAPIDUM, tedy hromady kamení, vznikla na základě obsáhlé "Ilustrované encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí" doc. Miroslava Plačka, který se také ujal odborných konzultací obrazové části a průvodních textů. V pořadí první byla zpracována středověká sídla povodí Svratky a následně hrady a hrádky povodí řeky Svitavy. S ohledem na velký ohlas veřejnosti byla až třetí výstava hradů povodí Dyje a Jevišovky pod názvem COPULI LAPIDUM III vybavena také katalogem. Společnou výstavou COPULI LAPIDUM I+II se tak autoři vrací zpět na Brněnsko s jeho téměř půl stem větších i menších středověkých opevněných sídel v povodí Svratky a Svitavy. Kresby se populární formou snaží zprostředkovat současné představy o původní podobě feudálního sídla zvídavému návštěvníkovi hradní zříceniny, ale i zámku, který ve svých zdech skrývá pozůstatky středověkého hradu.