Industriální soubory v Ostravě vybrané k nominaci na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Detailed information

Year:

2007

Place:

Ostrava

Language:

Czech

Number of pages:

64

ISBN:

978-80-85034-01-1

100 Kč

Out of stock

Stručná brožura popisující industriální dědictví Ostravy, jeho význam a výjimečnost, podrobnější popis jednotlivých souborů, které byly zapsány na indikativní seznam k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Součástí je také srovnání s jinými obdobnými památkami.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop