Sochařský svět Jiřího Antonína Heinze

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2013

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech

Number of pages:

211

ISBN:

978-80-86752-99-0

565 Kč

in stock

Buy

565 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Brno

Monografická publikace prof. Miloše Stehlíka.

Publikace se obrací k dílu jednoho z nejosobitějších představitelů moravského barokního sochařství, Jiřímu Antonínu Heinzovi (1698–1759), který svými sochařskými realizacemi výrazně zasáhl do uměleckého života města Uničova, Olomouce a Znojma.  Přináší zhodnocení dosavadních poznatků o Heinzově životě a díle, kterému se autor soustředěně věnuje po celou dobu svého odborného působení v památkové péči. Pokusil se čtenáři zprostředkovat pochopení individuálnosti Heinzova díla, které zasazuje do širšího kontextu barokního sochařství na Moravě. Autor v této monografii také uzavřel své heinzovské bádání katalogovým soupisem souborného díla.

Tato obrazově bohatě vypravená kniha není určena jen odborníkům, ale může díky velkoryse pojatému grafickému řešení oslovit širokou veřejnost.