Informacje dla zwiedzających

Dostęp bezbarierowy

Do pomieszczeń na I piętrze - dostęp możliwy za pomocą schodołazu - nie można zastosować dla elektrycznych wózków inwalidzkich, tylko dla mechanicznych wózków okr. typu – SZ własny oraz mechaniczny wózek dla potrzebu schodołazu. Tę usługę należy zamówić z góry.

Rowerzyści

Przechowalnia rowerów, ani bagażu nie jest dostępna. Na terenie pałacu brak stojaków na rowery.