Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami

Detailed information

Year:

2011

Place:

České Budějovice

Language:

Czech

Number of pages:

752

ISBN:

978-80-85033-31-1

1 590 Kč

Out of stock

Výpravná publikace představuje texty týkající se historie rodu a jeho nejvýznamnějších představitelů i sídel, hospodářství, patronátu, mecenátu, různých druhů umění a všedního či svátečního života na rožmberském panství. Nebyly opomenuty ani zákruty paměti na vymřelý rožmberský rod v 17. až 20. století. Součástí knihy je i doposud nejrozsáhlejší publikovaná bibliografie odborných prací týkajících se daného tématu a katalog předmětů prezentovaných na stejnojmenné výstavě ve Valdštejnské jízdárně.

Dostupné v německé verzi: Die Rosenberger. Eine mitteleuropäische Magnatenfamilie.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop