Václav Mencl: 5 městských reservací Jihomoravského kraje – Znojmo, Jihlava, Telč, Mikulov, Kroměříž. Komentované vydání

Detailed information

Year:

2016

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

216

ISBN:

978-80-87967-06-5

570 Kč

Out of stock

Komentované vydání doposud nepublikovaného rukopisu Václava Mencla opatřené poznámkami a doplněné dobovými fotografiemi a plánky. 

Doc. PhDr. Ing. arch. Václav Mencl (1905–1978) byl historikem především středověké architektury, kromě výuky se soustavně věnoval i terénním výzkumům. Jako památkář stál u zrodu památkové péče na Slovensku a zasazoval se o zřízení městských památkových rezervací a skanzenů lidové atchitektury. 

Obsah:
 • Úvod
 • Ediční poznámka
 • V dobách, ve kterých se počíná naše vypravování...
 • Na samém prahu gotiky...
 • Povaha čtrnáctého století...
 • Pozdně gotické město v 15. století...
 • Renesanční kultura...
 • Obraz pozdně renesanční Jihlavy...
 • Nedočkavá protireformace...
 • Romantismus...
 • Prošli jsme Znojmem, Jihlavou, Mikulovem, Telčí a Kroměříží
 • Soupis památe jednotlivých měst
 • Literatura
 • Místní rejstřík
 • Summary 

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)