Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě, 2015

Detailed information

Year:

2015

Place:

Ostrava

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

112

ISBN:

978-80-85034-88-2

0 Kč

PDF 4,42 MB

Download

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ostrava

Obsah:
  • Andrea Stanieková / Úvod
  • Marie Bartošová, Romana Rosová, Martin Strakoš / Památková obnova moderní architektury na příkladu nového sídla ostravského pracoviště Národního památkového ústavu
  • Markéta Jurašková, Andrea Stanieková / Celková obnova Jaroňkovy útulny ve Štramberku
  • Andrea Stanieková / Zpráva o odkryvu a restaurování středověkých nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Michaela v Hrozové
  • Andrea Stanieková / Zpráva o restaurování řeckokatolického ikonostasu v dřevěném kostele sv. Prokopa a Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem
  • Martin Strakoš / Hornická kolonie v Hlučíně, idea zahradních měst a tvorba architekta Aloise Kubíčka
  • Lucie Augustinková / Budova bývalého krajského soudu v Novém Jičíně
  • Tomáš Skalík / Opavský městský hřbitov – galerie sochařských mistrů
  • Romana Rosová / Dřevěné kostely jako objekty zájmu památkové péče a dějin umění (s důrazem na oblast Moravy a Slezska)

Seznam zkratek


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop