Z Vídně na sever. Dvě páteřní železniční tratě České republiky

Detailed information

Year:

2017

Place:

Ostrava

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

208

ISBN:

978-80-85034-97-4

catalog printed-publication

125 Kč

Out of stock

Publikace Vídně na sever s podtitulem Dvě teřní železniční trati České republiky vznikla jako doprovodný katalog stejnojmenné výstavy zahájené 4. října 2017 v sídle Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě.

Dvě dráhy, Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB) a Severní státní dráha (NStB), získaly název díky poloze tratí vůči Vídni, jež byla současně jejich výchozím bodem. Publikace v první části sleduje obsahem kapitol tematické zaměření celkem třinácti panelů výstavy, které rozšiřuje o další historické snímky a fotografie více než sta vystavovaných modelů železničních staveb inženýra Vladimíra Londina. Modely prezentují architekturu nejstarší etapy výstavby KFNB a NStB, ale i normálie charakteristické pro rozšiřovanou síť KFNB a doplňovací trať StEG, jenž koupila NStB v roce 1854. tá kapitola je oproti chronologické návaznosti témat zaměřena na strážní domky a počátky sdělovací techniky, které v rámci výstavy prezentoval funkční model košového návěstidla. Katalog druhé části představuje krátkým heslem a fotografiemi současného stavu zajímavé objekty dochované na obou drahách.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)