Řeč středověké fortifikační architektury – terminologie a její souvislosti

Detailed information

Category:

Architektura

Year:

2018

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

250

ISBN:

978-80-86516-96-7

catalog printed-publication

290 Kč

Out of stock

První systematický souhrn terminologie středověké fortifikační architektury pro území České republiky, podaný v širších evropských souvislostech. Výkladová část představuje druhy opevněných staveb a sídel, jejich strukturu a jednotlivé prvky, přehledným způsobem vysvětluje vzájemné vztahy a funkce. Všechny uvedené položky jsou pak seřazeny ve čtyřjazyčném slovníku (vedle češtiny angličtina, němčina a francouzština), který dosud citelně chyběl. Správnému pochopení velkého množství informací napomáhá bohatá obrazová příloha. Kniha je určena odborníkům i laickým čtenářům, u nichž se středověké hrady, městská opevnění a další fortifikační stavby těší značné pozornosti.

Obsah:

 • Úvod
 • Druhy opevněných staveb a sídel
 • Struktura fortifikačních celků
 • Prvky fortifikačních straveb
 • Stručné srovnání s fortifikacemi v západní a jižní Evropě (exkurz 1)
 • Ke stavebně-technologickým vlastnostem středověkých fortifikačních staveb (exkurz 2)
 • Obrazová část
 • Slovník
 • Literatura a prameny (výběr)
 • Rejstřík místních jmen v obrazových přílohách
 • Anglické resumé 

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)