Monumentorum Custos 2017

Detailed information

Year:

2018

Place:

Ústí nad Labem

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

114

150 Kč

in stock

Buy

150 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ústí nad Labem

Časopis pro památky severozápadních Čech
Obsah:
  • Jan Royt / Posvátná krajina severozápadních Čech
  • Jiří Bureš / Obraz krajiny mostecké uhelné pánve v 19. a první třetině 20. století v literatuře, narativních písemných pramenech a egodokumentech
  • Vít Honys / K okolnostem likvidace kostelů a kaplí severočeské těžební oblasti
  • Lucie Radová, Alena Sellnerová / Mostecko – sonda do života vesnic
  • Marian Hochel / Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově: Nanebevzetí Panny Marie nebo poetika uhelných dolů?
  • Pavel Hušek / Zámecký park Jezeří v historickém vývoji a úsilí o jeho záchranu
  • Jíří Kopica / Prunéřov – osud jedné zlikvidované obce
  • Tomáš Brož / Lze považovat Radovesickou výsypku za kulturní krajinu?
  • Lukáš Sláma / Raně novověká pevnost Doubravská hora ve světle událostí třicetileté války
  • Milan Dýkora, Ĺubomír Turčan / Hrad Rýzmburk (Osek) ve světle archeologického výzkumu. Madonka z Oseka           

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop