Průzkumy památek II/2020

Detailed information

Category:

Průzkumy památek

Year:

2020

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

German

Number of pages:

196

200 Kč

last few

Buy

200 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office of Central Bohemia in Prague

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče.
Obsah:

Úvodník

 • Martin Gaži / Něco o osudových roztržkách, fachidiotství, fušeřině a komiksovém faceliftu

Studie

 • Jan Štětina / Středověká podoba hradu v Kvasicích
 • Šárka Kolářová / Renesanční krypta a malovaná erbovní galerie ku poctivosti a věčné památce rodu pánů z Vrábí v kostele sv. Jana Křtitele ve Stražišti u Březnice
 • Lucie Bartůňková, Zdeňka Míchalová, Renata Tišlová, Zdeněk Kovářík / Interdisciplinární průzkum a restaurování epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova ve farním chrámu Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci
 • Jan Veselý, Jan Kypta, Alena Nachtmannová / Dějiny a stavební podoba barokního zájezdního hostince v Lukově v dolním Poohří
 • Ondřej Hnilica, Klára Zářecká / Kaple Povýšení sv. Kříže v Knínicích
 • Lenka Kalábová, Matěj Kruntorád / Bývalý vodní mlýn v Hrubšicích u Ivančic

Materiálie

 • Pavel Kroupa, Jiří Varhaník, Jan Zavřel / Nález fragmentu kamenné raně gotické křtitelnice v obci Křešín
 • Stanislav Plešmíd, Karel Foud / Autentické výplně stavebních otvorů v roubených stavbách na příkladech z Plzeňska a Klatovska
 • Anna Grossová / Poznámky ke vzniku křížové cesty Dušana Jurkoviče na Sv. Hostýně a problémy její obnovy

Recenze

Z odborného tisku

 • Průzkumy památek v odborném tisku za rok 2019

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop