Sochařský svět Jiřího Antonína Heinze

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2013

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech

Number of pages:

211

ISBN:

978-80-86752-99-0

565 Kč

in stock

Buy

565 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Brno

Monografická publikace prof. Miloše Stehlíka.

Publikace se obrací k dílu jednoho z nejosobitějších představitelů moravského barokního sochařství, Jiřímu Antonínu Heinzovi (1698–1759), který svými sochařskými realizacemi výrazně zasáhl do uměleckého života města Uničova, Olomouce a Znojma.  Přináší zhodnocení dosavadních poznatků o Heinzově životě a díle, kterému se autor soustředěně věnuje po celou dobu svého odborného působení v památkové péči. Pokusil se čtenáři zprostředkovat pochopení individuálnosti Heinzova díla, které zasazuje do širšího kontextu barokního sochařství na Moravě. Autor v této monografii také uzavřel své heinzovské bádání katalogovým soupisem souborného díla.

Tato obrazově bohatě vypravená kniha není určena jen odborníkům, ale může díky velkoryse pojatému grafickému řešení oslovit širokou veřejnost.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)