Památky jižních Čech 5

Detailed information

Year:

2014

Place:

České Budějovice

Language:

Czech

Number of pages:

176

ISBN:

978-80-85033-53-3

catalog printed-publication

200 Kč

Sold out

200 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in České Budějovice

Páté pokračování sborníku Památek jižních Čech opět přináší rozsáhlejší studie i aktuální zprávy o pestrém památkovém fondu v Jihočeském kraji.

Svazek otevírají texty věnované historii jihočeské památkové péče, tentokrát faktograficky i fotograficky bohatě vybavené studie o přemístění románského kostela sv. Bartoloměje v Červené nad Vltavou (v souvislosti s budování orlické přehradní nádrže v padesátých letech 20. století) a o nešťastné historii devastace zámku Český Rudolec způsobené dlouhodobým tápáním při hledání jeho využití před rokem 1989 i po něm.

Mezi obsáhlejšími studiemi zaujmou texty o historii a současném stavu Staré obory u Hluboké nad Vltavou, rozsáhlá, esejisticky koncipovaná úvaha Jana Müllera o proměnách reklamních ploch v Českých Budějovicích v posledních více než stu letech, kašně na náměstí ve Lhenicích či vyřezávaných stropech v Českém Krumlově.

Ze zpráv o aktuálním dění je možno upozornit na shrnutí výsledků archeologického průzkumu hradní studny v Nových Hradech a interpretaci restaurátorských objevů při práci na zbytcích vybavení kaple z Křížové hory nad Českým Krumlovem (dnes v tamějším Hradním muzeu) či překvapivých zjištěních o starší podobě milostného obrazu Panny Marie Klokotské.

Několik textů si všímá i architektonického dědictví 20. století, ať již se týkají mostu Duha u Bechyně, který byl nově prohlášen národní kulturní památkou, souboru staveb architekta Karla Chocholy, mirovické vily živnostníka, který se na počátku 20. věku odstěhoval ze čtvrti určené pro židovské obyvatelstvo, či soupisu českokrumlovských projektantů a stavitelů za první republiky.

Obsah:

Martin Gaži / Editorial 

Tutelae memoria

 • Martin Gaži / Když vltava stoupala… Ze zákulisí přemístění kostela sv. Bartoloměje v Červené na Písecku: 1958–1964
 • Vlastislav Ouroda / Velké potíže „Malé Hluboké“. K historii devastace zámku Český Rudolec 

Studia

 • David Tuma / Stará obora u Hluboké nad Vltavou. Z historie obornictví v jižních Čechách   
 • Jan Müller / Reklama byla, jest a bude, pokud lidstvo nezahyne… O českobudějovické a pražské venkovní reklamě v minulosti a dnes 
 • Tomáš Hunčovský / Lhenická kašna. „Pro bono publico“ městečka na konci 18. a v polovině 19. století
 • Jiří Bloch / Českokrumlovské stropy zdobené pletenci 

Relationes

 • Jiří Havlice / Studna hradu Nové Hrady
 • Jana Štorková / Bechyňská duha. Železobetonový most přes Lužnici národní kulturní památkou 
 • Eva Zuzáková / Tvorba architekta Karla Chocholy a památková péče 
 • Eva Zuzáková / Josef Kohn na cestě z ghetta. Dům pro podnikavého mirovického živnostníka počátku 20. století 
 • Jan Müller / Projektanti a stavitelé v Českém Krumlově: 1918–1938
 • Ludmila Ourodová-Hronková / Restaurování reliktů vybavení kaple na Křížové hoře u Českého Krumlova   
 • Ludmila Ourodová-Hronková / Poodhalená tajemství obrazu Panny Marie Klokotské 

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)