Discount

Chrám umění: Rudolfinum

Detailed information

Year:

2020

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

536

ISBN:

978-80-7480-139-6

catalog printed-publication

1 100 Kč700 Kč

in stock

Buy

Koncepce knihy a editoři: Jakub Bachtík, Lukáš Duchek, Jakub Jareš

Texty: Jakub Bachtík, Richard Biegel, Lukáš Duchek, Jakub Jareš, Petr Kadlec, Michal Novotný, Roman Prahl, Vlasta Reittererová, Vít Vlnas, Jindřich Vybíral

První souhrnná publikace věnující se historii budovy Rudolfina. Na více než pětistech stranách nabízí příběh stavby, která zaujímá nepostradatelné místo v dějinách české kultury i politiky. Kniha kombinuje historické, uměleckohistorické a muzikologické texty, které z různých perspektiv shrnují dosavadní dílčí vědomosti o Rudolfinu a jeho dějinách, ale v mnoha případech přinášejí také zcela nové a mnohdy zásadní poznatky. Díky této koncepci má kniha několik vrstev, které se vzájemně prolínají i doplňují. Od snahy zachytit dobu, ve které se Rudolfinum rodilo, prostředí a myšlenky, na kterých je postaveno, přechází k vyprávění o jeho samotném vzniku a životě budovy. Širší urbanistické souvislosti střídá rozbor detailů a výzdoby. Příběhy institucí, jež zde sídlily, se prolínají s osudy osobností, které těmto institucím, ale často i Rudolfinu, vtiskly jejich podobu.

Obsah:

Předmluva

Prolog

 • Od Rejdiště k „ostrovu umění“
 • Češi, Němci a Rudolfinum

Chrám umění pro Prahu

 • Koncepce, soutěž a výstavba Rudolfina
 • Umělecká výzdoba – okrasa i politikum

Ve znamení umění

 • Výtvarné umění v Domě umělců do roku 1918
 • Pražská konzervatoř v Rudolfinu
 • Zrození České filharmonie

V zajetí politiky

 • Poslanecká sněmovna v Rudolfinu
 • Rudolfinum v moci nacistů
 • Po boku parlamentu, ve stínu nacistů

Filharmonie v Rudolfinu

 • Poválečný boj o Dům umělců
 • Česká filharmonie a její šéfdirigenti v poválečné éře
 • Pragerova rekonstrukce Rudolfina

Epilog

Závěrem

Jmenný rejstřík

Seznam reprodukcí

Seznam a prameny literatury

Summary

 

 

 

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)