Jan Hus v památkách Prahy

Detailed information

Year:

2015

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

144

ISBN:

978-80-87220-15-3

catalog printed-publication

187 Kč

last few

Buy

187 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Prague

 

Autoři: Josef Hájek, Jan Baláček (editoři); Ladislav Bartoš, Ota Halama, Josef Bambas, Anna Kusáková, Ondřej Šefců, Přemysl Havlík, Matyáš Kracík

U příležitosti 600. výročí smrti Jana Husa připravil NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze publikaci, která výběrově mapuje památky připomínající osobnost Mistra Jana Husa na území Prahy. První dvě kapitoly jsou věnovány místům spojeným s jeho působením, jako je Karolinum, kostely a studentské koleje. Mezi nimi zaujímá výjimečné místo Betlémská kaple, jejíž hypotetickou původní podobou se zabývá samostatná stať. Ve třetí kapitole autoři přinášejí výběrový soupis pražských pomníků Jana Husa a tzv. Husových kamenů. Následující kapitola představuje památky nacházející se v církevních objektech, zejména v Husových sborech. Poslední část se věnuje památkám spojeným s dalšími pražskými budovami, kde nezřídka tvoří součást výzdoby fasád.

Publikace byla vydána díky finanční podpoře Magistrátu hlavního města Prahy.
Obsah:
  • Slovo úvodem
  • Nejstarší pražské památky Husova kultu (1415–1620)
  • Betlémská kaple
  • Pomníky Jana Husa
  • Památky v církevních objektech
  • Památky na budovách necírkevního charakteru
  • Výběr z literatury
  • Výběrový místní rejstřík

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)