Tradiční vápenné omítky. Poznání a praktické postupy

Detailed information

Year:

2016

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

172

ISBN:

978-80-7480-056-6

catalog printed-publication

340 Kč

Out of stock

Cílem publikace je přiblížit stavebně technologické souvislosti záchrany vápenných omítek i možnosti reálných šetrných postupů praktické péče o vybraný, ale současně nejrozsáhlejší soubor historických omítek. Jedná se o příspěvek k uchování jedinečného fondu historických staveb se všemi jeho významnými atributy i pro další generace. 

Záměrem autorů, kteří za dvacet let působení v oblasti ochrany památek a nashromáždili na desítkách historických staveb nepřeberné množství praktických poznatků, je nejen obohatit nepříliš obsáhlý soubor literatury, zabývající se konzervativním přístupem k péči o historické omítky.
Nové poznatky mohou přispět k porozumění složité problematiky ochrany historických vápenných omítek jako významného komponentu, který se podstatně podílí na hodnotě i na dlouhodobé životnosti historických staveb.

Publikace je dostupná v  IC ČKAIT

Obsah:
 • Historický vývoj omítek a péče o ně v minulosti
 • Stručná charakteristika omítek jednotlivých slohových období
 • Význam tradičního řemesla při záchraně omítek
 • Historie péče o omítky
 • Současná metodická východiska pro ochranu historických omítek
 • Hodnoty historických omítek
 • Hlavní metodické zásady péče o historické omítky
 • Přístupy a prezentace
 • Mechanismy vzniku a zániku historických vápanných omítek
 • Příčiny a projevy poruch vápenných omíte, podmínky pro jejich záchranu
 • Průzkumy a posouzení stavu zdiva a omítaných ploch
 • Průzkumy stavby
 • Průzkumy zdiva a omítek
 • Komplexní přístup k řešení nadměrné vlhkosti historického horizontálně neizolovaného zdiva
 • Příčiny nadměrné vlhkosti zdiva historických staveb
 • Důsledky zvýšené vlhkosti
 • Návrh vhodných opatření
 • Odsolování omítek a zdiva
 • Příprava plánu navrhovaných úprav
 • Smysl a cíl návrhu
 • Náležitosti dokumentace
 • Schvalovací proces
 • Podmínky pro zahájení efektivní záchrany omítek
 • Organizační zajištění
 • Materiálové zajištění
 • Technické zajištění
 • Záchrana historických omítek
 • Podrobná prohlídka a dokumentace omítaných ploch jako celku
 • Záchrané zajištění omítek a eliminace nežádoucích materiálů
 • Zpevnění historických omítek
 • Provedení zkušebních vzorků omítek
 • Lokální doplňování nových omítek
 • Barevné sjednocení ploch omítek
 • Další typy finální úpravy ploch omítek
 • Obnova omítek
 • Specifika obnovy historických omítaných ploch
 • Základní druhy omítek
 • Základní způsoby nanášení omítek
 • Základní způsoby povrchového zpracování omítek
 • Obnova barevnosti fasád
 • Zásady obnovy barevnosti
 • Zásady pro vysazení vzorků
 • Hledání vhodného barevného odstínu
 • Typy vápenných nátěrů
 • Zásady pro nanášení vápenných barev
 • Další finální úpravy ploch omítek
 • Příklady z praxe v obrazech
 • Ukázky příkladů dobré praxe
 • Ukázky negativních příkladů z praxe
 • Literatura
 • Resumé
 • Rejstřík

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)