History of the Litomyšl Castle

Litomyšl Castle is a rare example of Italian Renaissance under the conditions of transalpine countries. It was built in the 1660s to the 1680s by Vratislav of Pernštejn as a gift for his beloved wife Maria Manrique de Lara. The Pernštejn Renaissance estate was extended in the 17th and 18th century with Baroque alterations made by the subsequent owners Trauttmansdorff and Waldstein-Wartenberg, with the participation of leading Baroque artists. The preserved castle family theater from 1797 is a unique feature. In 1999 the castle was inscribed on the UNESCO World Heritage List.

Bibliography of the Litomyšl Castle:

L. Herzán – UNESCO je blízko.  Litomyšl  2012.

M. Skřivánek – Litomyšl 12592009: město kultury a vzdělávání . Litomyšl 2009.

H. Klimešová – Josef Portman, knihtiskař litomyšlský. Litomyšl 2008.

M. Skřivánek – Litomyšl (edice Zmizelé Čechy). Praha, Litomyšl 2006.

J. Gloser – Litomyšl, městem krok za krokem. Praha 2005.

M. Skřivánek, P. Vopálka – Litomyšl, starobylé město. Praha 1994, 2. vydání 1997.

J. Růžička – Litomyšl. Praha 1988.

F. Lašek – Litomyšl 9811981. Sborník statí o dějinách a současnosti českého města k 1000. výročí první zmínky. Praha 1981. 

J. Růžička – Litomyšl. Praha 1978.

K. Reichertová – Litomyšl. Praha 1977.

J. Kapusta, J. Matička – Sen o Litomyšli. Hradec Králové 1972.

J. Křivka – Litomyšlský velkostatek za Pernštejnů. Praha 1959.

Z. Nejedlý – Litomyšl – 1000 let života českého města. Litomyšl 1934, Praha 1954.

F. Lašek – Litomyšl v dějinách a výtvarném umění . Litomyšl 1945.

Fr. Jelínek – Historie města Litomyšle 13. Vydáno 1838–1945.

F. Lašek – Oživené litomyšlské paměti, kulturně-historické črty z 2. pol. 19.století. Litomyšl 1940.

A. Jirásek – Umělecké památky v Litomyšli. 1937. 

F. Lašek – Ze staré slávy Litomyšle. 1933, 2. vydání 1937.

F. Lašek – Po stopách litomyšlských Valdštejnů a jich doby. Litomyšl 1936. 

F. Páta – Litomyšlsko. 1913. Výňatek z díla Království českého.

V. Novotný – Litomyšl před třicetiletou válkou a po ní. Litomyšl 1926.

Z. Nejedlý – Dějiny města Litomyšle a okolí, 1. díl : Dějiny kláštera a biskupství litomyšlského do r. 1421. Litomyšl 1903.

Pamětní kniha děkanství litomyšlského.