• Pohled na zámek od pomníku Aloise Jiráska

  • Zámek Litomyšl - exteriér z piaristického kostela 2021

  • Pracovna císaře Františka Josefa I.

  • Salon hraběnky

  • Ložnice kněžny Margarety Thurn-Taxis

  • Zámek Litomyšl z anglického parku - léto 2021

Prohlídkové okruhy:

Zámek Litomyšl, italský palác na pomezí Čech a Moravy

Zámek v Litomyšli je zajímavou ukázkou úpravy italského renesančního paláce na českomoravském pomezí. Byl postaven v 60.–80. letech 16. století nejvyšším kancléřem Království českého Vratislavem II. z Pernštejna jako dar pro milovanou ženu Marii Manrique de Lara. Okázalou rezidenci Pernštejnů doplnily v 17. a 18. století barokní a klasicistní úpravy provedené dalšími majiteli - hraběcími rody Trauttmansdorffů a Valdštejnů-Vartenberků za účasti předních barokních umělců. Neméně zajímavou stopu vnesli do Litomyšle také poslední vlastníci zámku knížata Thurn-Taxisové, k nimž se přivdala princezna Helena Bavorská, odmítnutá nevěsta císaře Františka Josefa I. Nejen o ní, ale také o mimořádně dochovaném rodinném divadle z roku 1797 se dozvíte na prohlídce bohatě zařízených a vyzdobených interiérů zámku, jenž byl v roce 1999 zapsán na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO.

Videopozvánka


 Akce

Výročí 135 let od pobytu císaře Františka Josefa I. na zámku - Hudba a tanec u dvora Habsburků v zámeckém divadle

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Kulturní akce

Litomyšl

23. 7. 2024

17.30 – 19.00


téma roku 2024

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme pro vás v rámci NPÚ připravili:

Partneři zámku