Novinka

Opevnění měst středověké Evropy

Podrobné informace

Rok vydání:

2023

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

720

ISBN:

978-80-88339-16-8

catalog Tištěná verze

1 200 Kč

skladem

Koupit

1200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Opevnění měst se svými věžemi, branami, ochozy a příkopy patřila k hlavním symbolům evropského středověku. Dnes jsou podobně jako hrady a jejich zříceniny významným pramenem pro badatele rady oboru, těší se však také zájmu široké veřejnosti. Mnohde můžeme obdivovat různě rozsáhlé pozůstatky, málo však není ani mest a městeček, kde si hradby uchovaly téměř středověkou podobu a atmosféru. Ochrana tohoto křehkého kulturního dědictví je velmi důležitá. Po trojdílné knize Středověká opevnění českých mest (Národní památkový ústav, Praha 2019–2022) předkládá autor volně navazující publikaci, která se zabývá tímto tématem v rámci celé Evropy. Kniha je zaměřená především na stavebně-historický vývoj městských hradeb od raného středověku až po úsvit renesance, nemůže však chybět ani pohled na předchozí, starověká období. Text je doprovázen množstvím fotografických, obrazových a plánových příloh, z nichž většinu autor pořídil v průběhu desítek let svého zkoumání a nyní je poprvé uceleně předkládá čtenářům. Kniha přispívá k pochopení místa českých městských opevnění a fortifikační architektury obecně ve středověké Evropě, zároveň však představuje práci, která se díky svému pojetí, skladbě a rozsahu radí k nejkomplexnějším dílům na dané téma vůbec.

Obsah:

Předmluva a poděkování

Vývoj městských opevnění

  1. Dávné kořeny – opevněná města v Úrodném půlměsíci

  2. Vzestup až k dokonalosti – opevnění měst starověkého Řecka

  3. Od přejímání vzorů k typizované výstavbě – městská opevnění Římské říše

  4. Navázání a přetržení – dvojí svět městských opevnění v 5. až 8. století

  5. Další začátek – opevněná města v 9. až 11. století

  6. Dávné zdroje a nové podněty – městská opevnění 12. století

  7. Na dalším vrcholu – opevnění měst 13. století

  8. Příznaky formalismu a stagnace – opevnění měst 14. století

  9. Revoluční změna – palné zbraně při obraně měst 15. století

  10. Ztráta dechu a nová kvalita – ukončení vývoje středověkých fortifikací v raném 16. století

Vybraná témata

  I. Od teorie k praxi

  II. Městská opevnění a dynamika jejich areálů

  III. Opevněná města v obraně území

  IV. Externí opevňování měst

  V. Opevnění měst vs. vodní toky a plochy

  VI. Výstavba opevnění

  VII. Boj v hradbách

  VIII. Zvláštní otázky a jevy

Shrnutí

Prameny a literatura

Místní rejstřík

Původ obrazových příloh

Summary