Střípky z historie

Historie zámku v Litomyšli je dlouhá téměř 450 let. Historie zámeckého návrší sahá až do 10. století, budeme-li věřit Kosmově kronice. Zde jsou uvedneny základní milníky, více všem milovníkům historie odhalí prohlídky či dostupná literatura a prameny.

Historický přehled v datech

981 – nejstarší historická zmínka o Litomyšli v Kosmově Kronice české, na místě slovanské hradiště a pohraniční hrad Slavníkovců

995 – po vyvraždění Slavníkovců připadl hrad Litomyšl Přemyslovcům

1259 – osada Litomyšl povýšena na město

1344 – zřízeno biskupství

1425 – Litomyšl dobyta husity; následně příchod Kostků z Postupic a jejich přestavba hradu

1567 – Litomyšl získává Vratislav z Pernštejna, následuje honosná přestavba na reprezentativní zámek ve stylu italské renesance

1646 – přicházejí Trauttmansdorffové, barokní úpravy interiérů

1753 – zámek vyženil rod Waldstein-Wartenbergů

1775 – požár zámku

1796–1797 – vybudováno zámecké divadlo; přestavba pokojů v klasicistním stylu

1855 – panství kupují Thurn-Taxisové, kteří jsou posledními majiteli zámku

1945 – zabavení majetku státem

1962 – zámek prohlášen národní kulturní památkou

1999 – zámek v Litomyšli zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO