Památkový postup: Příprava podkladů pro poskytnutí aktuálních údajů Národního památkového ústavu pro pořizování územně analytických podkladů

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

24

ISBN:

978-80-7480-052-8

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 677,99 KB

Stáhnout
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 77

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává památkový postup v zájmu zabezpečení jednotného postupu přípravy podkladů pro pořizování územně analytických podkladů na základě Vyhlášky č. 500/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., k § 26 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Tento památkový postup je určen zejména pracovníkům Národního památkového ústavu: specialistům na urbanismus a územní plánování, kulturní krajinu, lidovou architekturu, technické památky, památky zahradního umění, památkářům-archeologům, specialistům na evidenci, dokumentaci a IS.

Tento památkový postup vznikl v rámci výzkumného projektu Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České republiky (kód projektu DF 12P01OVV044), financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky.

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat