Kulturní dědictví Severní státní dráhy

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

272

ISBN:

978-80-85034-91-2

catalog Tištěná verze

170 Kč

Rozebráno

Publikace Kulturní dědictví Severní státní dráhy následuje způsobem zpracování a zaměřením knihu Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda (KFNB), která byla vydána v roce 2012.  Severní státní dráha (NStB), budovaná na státní náklady severně od Vídně, využila již dokončených tratí KFNB, ke kterým se připojila v Olomouci a v Brně, kde vznikla dvojnádraží obou společností. Kmenové tratě KFNB a NStB se staly páteřemi železniční sítě habsburské monarchie i dnešní České republiky. Předložená publikace se zabývá třemi úseky Severní státní dráhy, Olomouc–Praha, Brno–Česká Třebová a Praha–Děčín.  Podoba prvních nádraží NStB byla dána zásadami stanovenými státem, ale i činností inženýrů, zejména Antona Jünglinga,  kteří přešli do státních služeb po zkušenostech získaných u KFNB. Publikace podává výpověď o podobě stanic Severní státní dráhy a dochovaných objektech z období výstavby trati a následujících vývojových etapách utvářených stavební činností vlastníků. Po prodeji státních drah se stala NStB v letech 1855–1909 kmenovou tratí Rakouské společnosti státní dráhy (StEG), která vybudovala vlastní spojení mezi Vídní a Brnem přes Hrušovany nad Jevišovkou a Střelice a další sekundární síť. Text provázený bohatými obrazovými materiály je rozdělen na historickou část, typologii, ve které je analyzován vývoj stavebních druhů, a katalog kulturních památek.

Obsah:

Úvod

Proměnlivá železniční politika habsburské monarchie

 • Vznik železniční sítě  a páteřních tratí
 • První železnice staví soukromé společnosti (1836–1841)
 • Státní dráhy, první etapa (1841–1854/8)
 • Změna státní železniční politiky – odprodej státních drah soukromého kapitálu (1854)
 • Zestátňování železniční sítě, vznik C. k. státních drah (1884–1918)

Funkční typy staveb a uspořádání nádraží

 • Hlavová (koncová) nádraží
 • Průjezdná nádraží
 • Rozdělení a vybavení stanic Severní státní dráhy
 • Olomouc–Praha
 • Brno–Česká Třebová
 • Praha–Děčín

Architektura a typologie budov

 • Architektura a typologie budov na tratích Severní státní dráhy
 • Architektura Společnosti státní dráhy (1854–1909)
 • Výpravní budovy zestátněné Společnosti státní dráhy (1909–1918)
 • Výpravní budovy po roce 1918
 • Výpravní budovy po roce 1945
 • Nástupištní haly a přístřešky
 • Vodárny
 • Výtopny, remízy a dílny
 • Strážní domky a stavědla

Mosty, viadukty a tunely

 • Olomouc–Praha
 • Brno–Česká Třebová
 • Praha–Drážďany

Katalog kulturních památek

Závěr

Stanice na tratích bývalé Severní státní dráhy

Literatura a prameny

Summary