Zprávy památkové péče 3/2017

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

167

catalog Tištěná verze

95 Kč

skladem

Koupit

Toto číslo Zpráv památkové péče je věnováno druhu uměleckých památek, který dosud stojí poněkud stranou pozornosti – mozaikám. S výjimkou slavné Zlaté brány svatovítské katedrály je u nás takzvané muzívní umění věcí až pozdního 19. a 20. století. Možná i proto jsou mozaiky jako specifický druh umělecké tvorby doceňovány teprve v poslední době. V mimořádné rozsáhlém svazku, na kterém se podíleli odborníci z NPÚ, AVU, VŠCHT, pardubické restaurátorské fakulty i autoři ze zahraničí, je mozaika představena hned z několika stran. Kromě ucelených přehledů o dějinách mozaiky na našem území se zde mohou čtenáři seznámit s podrobnou charakteristikou jednotlivých druhů mozaiky i souvisejícím pojmoslovím. Tento obecnější pohled pak doplňují studie věnované konkrétním umělcům, dílům i záchranným restaurátorským akcím. To vše je samozřejmě doplněno bohatou a pestrou obrazovou přílohou, která názorně dokládá bohatost forem, které mozaika na našem území v průběhu posledních 150 let nabývala.

Obsah:In medias res

 • Magdalena Kracík Štorkánová, Veronika Vicherková: Mozaika jako umělecký druh
 • Glosář - terminologie muzivního umění
 • Veronika Vicherková, Magdalena Kracík Štorkánová: Z dějin českého mozaikářství
 • Zuzana Křenková, Vladislava Říhová: Skleněné mozaiky od konce 19. do poloviny 20. století - příspěvek k umělecké topografii Moravy
 • Pavla Bauerová, Magdalena Kracík Štorkánová, Veronika Vicherková: Kamenná mozaika - muzivní technika s nejdelší tradicí
 • Jana Hoferová: Historie skleněného obrazu a jeho proměna v průběhu staletí
 • Magdalena Kracík Štorkánová, Dana Rohanová: Materiálové rozdělení skleněných mozaik, jejich degradace a metody průzkumu.
 • Vojtěch Pařík, Anežka Paříková: Keramická řezaná mozaika RAKO - znovuobjevení zaniklé technologie
 • Zuzana Křenková: Jan Tumpach a cesta k českému mozaikovému materiálu
 • Dagmar Michoinová: Opus Pavimentum - historické vápenné maltové podlahy z pohledu materiálového
 • Magdalena Kracík Štorkánová: Mozaiky v památkové péči z pohledu restaurátora v 21. století se zaměřením na problematiku metodologie transferů muzivních děl
 • Marcin Kozarewski: Rekonstrukce středověké sochy Panny Marie s děťátkem z hradního kostela v Malborku a konzervace mozaiky v katedrále v Kwidzynu.
 • Daniel Hradil, Janka Hradilová, Dana Rohanová, Magdaléna Kracík Štorkánová, Eva Pospíšilová: Materiálový výzkum středověkých skleněných mozaik v Malborku a Kwidzynu
 • Josef Červinka: Zhodnocení restaurování mozaikové podlahy minaretu v Lednici s přihlédnutím k transferům mozaiky na synagoze v Čáslavi a Mohyle míru v Praci.
 • Vladislava Říhová, Zuzana Křenková: Zápisy komisí pro spolupráci architekta s výtvarníkem a další prameny pro výzkum mozaik ve veřejném prostoru socialistického Československa
 •  Andra Ballardini, Laura Ballardini: Dílo italského mozaikáře Saura Ballardiniho v Praze

Různé: 

 • Mozaiky z Neuhauserovy dílny a Tyrolské sklomalířské dílny v 19. a 20. století. Malu Storch, Elisabeth Maireth
 • Mozaika posledního soudu na Pražském hradě: 17 let po restaurování třetího panelu díla a 7 let po realizaci nové kocepce údržby. Milena Nečásková, Irena Kučerová, Zuzana Zlámalová Cílová, Barbora Holubová
 • Mauzoleum rodiny Dittrich v Krásné lípě a jeho muzivní výzdoba. Vladislava Holzapfelová, Magdalena Kracík Štorkánová
 • Mezioborový průzkum kombinované mozaiky Ptačí rodina od Ludmily Jandové. Barbora Vařejková, Jan Vojtěchovský, David Svoboda, Adéla Škrabalová, Vladislava Říhová
 • "Ústí - město mozaik" aneb Ztráta respektu k exkluzivním mozaikovým dílům. Martin Krsek
 • Unikátní mozaiky akademické malířky Elišky Rožátové v Muzeu Skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Dagmar Havlíčková
 • Certifikovaná metoda monitoringu a technologie údržby exteriérových mozaik a mapa skleněných exteriérových mozaik. Irena Kučerová, Zuzana Zlámalová Cílová, Zuzana Křenková, Vladislava Říhová.
 • Dům u Voříkovských a jeho otevřené dveře. Jana Tichá

Semináře, konference, akce

 • 7. výjezdní zasedání archeologů NPÚ. Jan Pařez
 • Obnova Památek 2017. Střechy historických budov. Alena Krusová, Helena Hamouzová