Zprávy památkové péče 4/2017

Podrobné informace

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

135

catalog Tištěná verze

95 Kč

poslední výtisky

Koupit

Zprávy památkové péče č. 4/2017 jako jediné v ročníku nemají jedno spojující téma. Shodou okolností se v něm ale sešlo hned několik příspěvků, které v širším kontextu a kriticky reflektují aktuální dění v památkové péči nebo nové významné památkové objevy. Platí to především pro hojně diskutovaný areál pražského Transgasu, který je v čísle představen ve studiích Rostislava Šváchy a Veroniky Vicherkové – téma památkové ochrany poválečné architektury pak dále rozvíjejí ještě kratší příspěvky Petra Vorlíka, Šárky Koukalové a Hany Řepkové. Zájemcům o meziválečné umění lze doporučit obsáhlou studii Martiny Koukalové, která se vrací k přestavbě Klementina vedené Ladislavem Machoňem a mimo jiné také reflektuje současnou probíhající rekonstrukci areálu. Barokní architekturu zastupuje příspěvek Martina Šandy zabývající se nedávno ukončenou obnovou Santiniho klášterního kostela v Želivi. Rovněž umění středověku je v čísle zastoupeno – Jan Beránek, Radim Štěn, David Zeman a Karel Maráz představují mimořádný objev středověkých nástěnných maleb na zámku Kunštát.

Obsah:


Studie a materiálie z památkové péče

 • VICHERKOVÁ, Veronika: Transgas, významná památka poválečné architektury 
 • ŠVÁCHA, Rostislav: Debata o památkové péči v 60. letech 20. století, Ivo Loos, Jindřich Malátek a Transgas 
 • KOUKALOVÁ, Martina: Přestavba Klementina od Ladislava Machoně: „Z tichého stánku
 • bohoslovců zbudováno rušné skladiště moderní vědy“ 
 • ŠANDA, Martin: Problematika obnovy barokní interiérové barevnosti na příkladu konventního kostela Narození Panny Marie v Želivě
 • BERÁNEK, Jan; MARÁZ, Karel; ŠTÉPÁN, Radim; ZEMAN, Daniel: K nově objeveným středověkým nástěnným malbám na zámku Kunštát 
 • BUREŠ, Michal; RAK, Michal; FUNK, Lukáš; TOMÁŠEK, Martin: Hranice současnosti. Archeologický potenciál výzkumu státních hranic a pohraničí bývalého Československa 
 • KOUKAL, Petr: Zvukotvorné faktory nástrojů brněnské a loketské varhanářské školy. Příklad aplikace nových pojmů a přístupů ve varhanní památkové péči 
 • LÁNÍKOVÁ, Ivana: Sokolovna jako fenomén Gesamtkunstwerku
 • KOTLÍK, Petr; DRÁBKOVÁ, Klára; Markéta Škrdlantová: Odstraňování minerálních olejů z povrchu anorganických materiálů pomocí vodních mikroemulzí 

Různé

 • KŘIVANOVÁ, Magda: Luděk Štěpán (1932–2017)
 • VORLÍK, Petr: Česká poválečná architektura „pod ochranou a bez“ 
 • KOUKALOVÁ, Šárka: Kulturní dům v Mladé Boleslavi – zpráva k památkové ochraně staveb z druhé poloviny 20. století 
 • ŘEPKOVÁ, Hana: Sídliště Ďáblice usiluje o památkovou ochranu 
 • ŠVÁCHA, Rostislav: Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí: třináct ročníků 

Recenze, bibliografie

 • KIBIC, Karel: Novodobý padesátiletý archeologický výzkum Vyšehradu 
 • KOUDELOVÁ, Jana: Seznámení s dendrochronologií 
 • ASCHENBRENNER, Martin: Památky nás baví