Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě, 2015

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

112

ISBN:

978-80-85034-88-2

catalog Tištěná verze

0 Kč

Neprodejné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 4,42 MB

Stáhnout

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ostravě

Obsah:
  • Andrea Stanieková / Úvod
  • Marie Bartošová, Romana Rosová, Martin Strakoš / Památková obnova moderní architektury na příkladu nového sídla ostravského pracoviště Národního památkového ústavu
  • Markéta Jurašková, Andrea Stanieková / Celková obnova Jaroňkovy útulny ve Štramberku
  • Andrea Stanieková / Zpráva o odkryvu a restaurování středověkých nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Michaela v Hrozové
  • Andrea Stanieková / Zpráva o restaurování řeckokatolického ikonostasu v dřevěném kostele sv. Prokopa a Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem
  • Martin Strakoš / Hornická kolonie v Hlučíně, idea zahradních měst a tvorba architekta Aloise Kubíčka
  • Lucie Augustinková / Budova bývalého krajského soudu v Novém Jičíně
  • Tomáš Skalík / Opavský městský hřbitov – galerie sochařských mistrů
  • Romana Rosová / Dřevěné kostely jako objekty zájmu památkové péče a dějin umění (s důrazem na oblast Moravy a Slezska)

Seznam zkratek