Metodika hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče / Methodology for the Evaluation and Protection of Industrial Heritage from the Perspective of Heritage Management

Podrobné informace

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Počet stran:

200

ISBN:

978-80-88240-06-8

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 32,35 MB

Stáhnout
Edice odborné a metodické publikace, svazek 99

Průmyslové dědictví představuje početný, ale zároveň velmi specifický fond kulturního dědictví. Je především ohromným souborem hmotných dokladů, zahrnujícím prakticky veškerou lidskou činnost v oblasti výroby (a těžby), dopravy (včetně spojů) a skladování v širokém časovém záběru. Posláním památkové péče je tento široký fond zkoumat (evidovat, dokumentovat, vyhodnotit) a následně vytipovaná technická zařízení, objekty, areály, a případně celé liniové stavby a území, chránit. Pokud má být výzkum průmyslového dědictví (výše uvedená evidence, dokumentace a hodnocení) a jeho ochrana efektivní, je nutno, aby z dochovaného fondu byly vybrány skutečně podstatné (hodnotné) příklady a jejich hodnoty nebyly zničeny nebo potlačeny. Cílem předkládané metodiky je především přinést odpovědi na základní otázky: co je průmyslové dědictví, proč je chránit, jak k jeho poznání a správnému hodnocení dojít a jak přistupovat k jeho zachování a novému využití. Jednotlivé teze jsou pro ilustraci doprovázeny řadou příkladů tuzemských i zahraničních.

Available also in English: Methodology for the Evaluation and Protection of Industrial Heritage from the Perspective of Heritage Management.pdf