Sleva

Nové realismy. Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918–1945

Podrobné informace

Kategorie:

Umění

Rok vydání:

2019

Místo vydání:

Liberec

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

489

ISBN:

978-80-87810-35-4

catalog Tištěná verze

1 196 Kč915 Kč

skladem

Koupit

Kniha otevírá doposud nezpracované téma českého a slovenského dějepisu umění. Je výstupem více než tříleté spolupráce 13 badatelů a badatelek z České republiky, Slovenska a USA, editorsky ji připravil Ivo Habán. Zabývá se zmapováním, definováním a interpretací moderních realistických přístupů ve výtvarném umění a fotografii, které sleduje v obrysech multietnického prostoru někdejšího Československa dvacátých, třicátých a čtyřicátých let 20. století. V centru pozornosti leží zejména umělecké projevy korespondující s estetikou nové věcnosti. Rozšiřující mezioborové kapitoly jsou věnovány vybraným souvislostem filmu, literatury a hudby. Nad rámec časového vymezení jsou zařazeny přesahové studie zaměřené ke “starým realismům” 19. století a k současnosti.

Nové realismy jsou představeny jako svébytná alternativa ke klasické moderně i avantgardě.  Ačkoli se většinová umělecká produkce v českých zemích a na Slovensku ve sledovaném období orientovala především na Francii, existoval zde i pozoruhodný proud nových realistických přístupů, které odpovídaly soudobému dění na evropské či americké scéně. Jejich nositeli byli často příslušníci etnických minorit, někteří z nich donedávna považovaní lineární modernistickou optikou spíše za outsidery.

Jednotlivé kapitoly sledují formálně a ideově příbuzná umělecká díla napříč zaběhnutým etnickým či skupinovým dělením a zasazují tuzemské moderní realistické projevy do širšího mezinárodního kontextu. Publikace proto obsahuje téměř 600 reprodukcí s řadou komparací a přináší také první překlady vybraných dobových textů z němčiny, italštiny a francouzštiny. Sofistikované realistické přístupy v někdejším československém prostoru jsou rozptýlené, nelze je nahlížet jako jeden konkrétní styl, jako jednoduše místně nebo časově vymezitelný proud. Přesto se s nimi setkáváme, existovaly, existují a představují jedinečné, místními podmínkami formované projevy, korespondující s alternativními, dobově aktuálními strategiemi k tvorbě uměleckého díla na mezinárodní scéně.

Kolektivní monografie je závěrečným výstupem projektu Nové realismy na československé výtvarné scéně 1918–1945, podpořeného Grantovou agenturou České republiky (č. 17-06031S), řešeného v období 2017–2019 na pracovišti NPÚ, ÚOP v Liberci ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Technickou univerzitou v Liberci.

Více o celém projektu a knize zde.

Obsah:
 • Ivo Habán / Jak číst nové realismy
 • Ivo Habán / Československo: nové realismy v éře avantgard
 • Zsófia Kiss-Szemán / Umelecké dianie na Slovensku v medzivojnovom období s osobitým zreteľom na menšinovú scénu
 • Helena Musilová / Amorfnost nové věcnosti ve fotografii
 • Bohunka Koklesová / Nové realizmy v slovenskej fotografii
 • Jana Migašová, Ivo Habán / Odvrácená strana idyly. Verismy v českých zemích a na Slovensku
 • Alena Pomajzlová / O věcech. Od metafyzické malby k realismu Skupiny 42
 • Milan Pech / Skupina 42. Realismus neviditelného
 • Ivo Habán / Prostomyslní reakcionáři, nebo sofistikovaní modernisté? Československá scéna a americký regionalismus
 • Keith Holz / Nepříliš věcné a nepříliš nové: zobrazení řemeslné výroby a práce v průmyslu v umění meziválečného Československa
 • Jiří Horníček / Mezi tvůrčím konceptem a nahodilostí. Stopy nové věcnosti v českém filmu na přelomu dvacátých a třicátých let
 • Barbora Svobodová / Po stopách nové věcnosti v literatuře
 • Lubomír Spurný / Česká hudební kultura a nová věcnost
 • Anna Habánová / Mezi krásou a pravdou. Staré realismy v českém výtvarném umění
 • Barbora Kundračíková / Parlament věcí. Piktoriální realismy ve 2. polovině 20. století

Prameny a literatura

Jmenný rejstřík

Resümee


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat