Objevujeme krajinu společně s památkáři. Katalog výstavy

Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

148

ISBN:

978-80-85033-92-2

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 32,02 MB

Stáhnout

Publikace je katalogem závěrečné výstavy Objevujeme krajinu společně s památkáři vědeckovýzkumného projektu Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky (kód projektu DG16P02M034), financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky. Mezioborový projekt byl koordinován Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (příjemce podpory). V roli dalších příjemců podpory byl Národní památkový ústav, Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně.

Kniha představuje výsledky vědeckovýzkumné činnosti a zkušenosti z prezentace historické kulturní krajiny formou edukačních programů, které se uskutečnily ve spolupráci se zapojenými základními školami v krajině sv. Prokopa v okolí Sázavy a v krajinné památkové zóně Novohradsko v letech 2018-2020. Publikace je určena čtenářům, kteří se zajímají o problematiku edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví, zejména historické kulturní krajiny. Najdou zde inspiraci průvodci, památkoví, muzejní nebo školní pedagogové, správci památkových a paměťových institucí, edukační pracovníci obcí, státních i neziskových organizací aj.

Obsah:

1. Úvod

2. Výstava Objevujeme krajinu společně s památkáři

3. Výzkumný projekt Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky

  • Historická kulturní krajina jako předmět zájmu projektu
  • Typologie historické kulturní krajiny České republiky

4. Prezentace historické kulturní krajiny – inspirace a sdílení zkušeností

  • Inspirace ze zahraničí
  • Inspirace z České republiky

5. Realizované edukační programy v historické kulturní krajině

  • Programy v krajině sv. Prokopa
  • Školní projekt Když krajina promluví v krajinné památkové zóně Novohradsko

6. Závěr

Seznam literatury a zdrojů

Resumé

Přílohy

         Průvodce výstavou pro dospělé návštěvníky

         Badatelské úkoly pro žáky 2. stupně ZŠ