Památky Libereckého kraje 2009

Podrobné informace

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

Liberec

Jazyk:

česky

Počet stran:

164

ISBN:

978-80-903934-4-8

50 Kč

Nedostupné

50 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Liberci

Obsah:
 • Jiří Křížek: Editorial, s. 3
 • Alena Řičánková Jaroslav Zeman: Historie a současná podoba bývalého kapucínského hospice v Liberci, s. 6
 • Petr Freiwillig: Schneiderova vila v Jablonci nad Nisou, s. 32
 • Erika Zemenová: Kino Máj v Doksech, s. 40
 • Jan Mohr: Liberecký uzemní plán Camilla Sitteho z roku 1901, s. 45
 • Táňa Nejezchlebová: Cisterciácká gotika v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyskři?, s. 65
 • Miroslav Kolka: Stavební vývoj barokní hospodářské budovy v areálu tzv. dolního zámku na Grabštejně, s. 71
 • Miloš Krčmář: Opomenutý rytíř na hřbitově v obci Kruh, s. 84
 • Hana Luštická: Problematika opravy vnějšího pláště kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou, s. 91
 • Miloš Kadlec: Gedenkbuch des Schlosses Sichrow (Pamětní kniha zámku Sychrov) 1861-1863, s. 95
 • Lucie Prandnerová: Frýdlantský urbář, s. 113
 • Jaromír Novotný: Olaf Gulbransson, Walther Klemm a Josef Hegenbarth v mobiliárnírn fondu Státního zámku Hrubý Rohozec, s. 119
 • Michal Panáček: Občanské sdružení Drobné památky severních Čech a opravy nejohroženějších kostelů na Českolipsku v letech 2004-2009, s. 127
 • Lubomír Procházka: Výstava "J. V. Scheybal – malíř, kreslíř, dokumentátor a sběratel", s. 135
 • Miroslav Kolka: Zpráva o akci – mezinárodní seminář Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty, s. 138
 • Petr Freiwíllig: Zpráva o akci – seminář "Technické stavby na Frýdlantsku", s. 141
 • Václav Němec: Restaurování novorenesančního křesla vykládaného slonovinou, s. 143
 • Jan Prostředník, Petr Šída: Záchranný archeologický výzkum pozdně středověké usedlosti s vodním dílem ve Všeni u Turnova, s. 147
 • Martin Aschenbrenner: Některé výsledky průzkumu mobiliáře na Státním zámku Lemberk, s. 159
 • Milan Svoboda: Recenze knihy Jiřího Bocka Kateřinky 1608-2008, s. 164
 •