Památky Vysočiny. Sborník NPÚ, ÚOP v Telči 2008/2009

Podrobné informace

Rok vydání:

2010

Místo vydání:

Telč

Jazyk:

česky

Počet stran:

248

ISBN:

978-80-904240-3-6

catalog Tištěná verze

100 Kč

Nedostupné

100 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Telči

Obsah:
2008
 • František Vícha / Radnice v Jihlavě, rehabilitace stavby v letech 2004-2006 z pohledu památkáře
 • Martina Veselá, Petr Severa: Obnova barokního mostu přes Stržský potok ve Žďáru nad Sázavou a jeho sochařské výzdoby
 • Josef Unger / Tasovská rotunda
 • Ivan Minář / Okruhy působení venkovských fasádníků na Vysočině v 19. století
 • Marek Fajman / Problematika obnovy památek lidového stavitelství v kraji Vysočina
 • Božena Víchová, Tomáš Vícha / Boňov – vesnická památková zóna – současné problémy z pohledu památkáře, chalupáře
 • Božena Víchová, Tomáš Vícha / Nová Říše „Abychom pro les viděli i stromy“… Malé zamyšlení nad osudy jednoho kláštera a jeho sbírek
 • Petr Koukal / Restaurování varhan v Jinošově
 • Roman Svoboda / Chrámové družstvo pro republiku Československou v Pelhřimově
 • Ondřej Vícha: Světové kulturní dědictví UNESCO v kraji Vysočina
2009
 • Alena Skrabanek / Architektura renesančních zámků Uherčice a Telč ve středoevropském kontextu
 • Lenka Benešová / Epitafní nástěnný obraz v presbytáři konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáře nad Sázavou
 • Ivan Minář / Pokus o rekonstrukci a rozbor zanikající štukové výzdoby domů na návsi ve Vojslavicích
 • Pavla Svobodová / Jezuitský kostel Jména Ježíš a ostatní jezuitské stavby v Telči
 • Petr Severa / Sochařská výzdoba mostu ve Žďáru nad Sázavou – náhrada originálů, výroba a instalace kopií, restaurování a nové umístění originálů
 • Pavel Mach, Jan Salava / Pán moří či podsvětí? Několik poznámek k pracím štukatéra a kameníka Antonia Melana na zámku v Telči v souvislosti s plánovaným restaurováním tzv. Reliéfu Poseidona či Neptuna