Památková ochrana a regenerace historických měst v České republice 1945–2010

Podrobné informace

Kategorie:

Památková péče

Rok vydání:

2011

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

352

ISBN:

978-80-87104-88-0

catalog Tištěná verze

660 Kč

Rozebráno

Publikace se snaží přiblížit náročný proces ochrany historických měst České republiky v období let 1945–1990, obsahuje též charakteristiku následné etapy let 1990–2010.
Jde o maximálně autentickou výpověď dvou odborných pracovníků, kteří se na sledovaném procesu v jeho rozhodujících fázích významnou měrou osobně podíleli a na ochraně měst a rozvoji památkové péče v České republice mají výraznou zásluhu. Jejich přínos spočívá především ve vyhodnocení, klasifikaci a ochraně historických měst a v oblasti teorie památkového urbanismu.
Obsah:

Úvodní slovo generální ředitelky Národního památkového ústavu 8

ÚVOD 9

NÁSTIN VÝVOJE PAMÁTKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ČR DO ROKU 1945 10

Literatura 15

I . DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V HISTORICKÝCH MĚSTECH A JEJICH POVÁLEČNÁ OBNOVA 1945–1950 Karel Kibic 17

 • 1. Úvod – válečné ztráty v historických městech 17
 • 2. Poválečná obnova měst 24
 • 3. Závěr 33
 • Literatura 35

I I . REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH MĚST V OBDOBÍ 1950–1958 Karel Kibic 37

 • 1. Úvod 37
 • 2. Výzkum nejstaršího období českých měst 38
 • 3. Zřízení městských památkových rezervací 48
 • 4. Rekonstrukční práce v historických městech 48
 • a. Praha 48
 • b. Městské památkové rezervace a ostatní města 61
 • 5. Nová výstavba v dotyku historických jader měst 78
 • 6. Závěr 79
 • Literatura 81

I I I . PÉČE O HISTORICKÁ MĚSTA V OBDOBÍ 1958–1970 Karel Kibic 85

 • 1. Úvod 85
 • 2. Města v období 1958–1970 87
 • a. Změny v sídelní struktuře 87
 • b. Nová výstavba ve městech 89
 • 3. Zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, a ostatní předpisy
 • v péči o historická města 90
 • a. Uzákonění městských památkových rezervací 90
 • b. Metodika výzkumu v historických městech 92
 • c. Územně plánovací a stavební příprava rekonstrukce měst 94
 • 4. Rekonstrukce historického jádra Chebu 95
 • 5. Památkové akce v historických městech 1958–1970 102
 • 6. Přestavba měst 126
 • 7. Závěr 130
 • Literatura 131

I V. OBNOVA HISTORICKÝCH MĚST 1970–1980 Karel Kibic 135

 • 1. Úvod 135
 • 2. Výzkum historických měst 136
 • 3. Prohloubení ochrany historických měst 139
 • a. Evidence a kategorizace 140
 • b. Dokumentace ochrany 145
 • c. Nové formy ochrany 154
 • d. Ochrana moderní architektury 158
 • 4. Současné proměny historických měst 160
 • a. Sídelní změny ve vztahu k městskému osídlení 160
 • b. Historické jádro a městský organismus 163
 • c. Územní plánování a stavební postup při rekonstrukci měst 166
 • d. Technické problémy při regeneraci měst 168
 • e. Historické město a doprava 171
 • f. Rekonstrukce a přestavba měst 176
 • 5. Rekonstrukční práce historických měst 182
 • a. Obnova jednotlivých památek 182
 • b. Obnova městských hradeb 205
 • c. Novostavby v prostředí historických měst 209
 • d. Výškové stavby a historická města 223
 • 6. Závěr 235
 • Literatura 236

V. REGENERACE HISTORICKÝCH MĚST 1980–1990 Aleš Vošahlík 241

 • 1. Úvod 241
 • 2. Urbanizační tendence a identifikace památkového fondu na území ČSR 244
 • 3. Modernizace bytového fondu jako nová forma obnovy historických památek 244
 • 4. Rekonstrukční práce v historických městech 245
 • a. Obnova památek Prahy 245
 • b. Obnova v ostatních památkových rezervacích 255
 • 5. Nová koncepce památkové ochrany historických měst v ČSR 304
 • 6. Aktualizace evidence a kategorizace historických měst v ČSR 307
 • 7. Nový zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 309
 • 8. Závěr 310
 • Literatura 311

V I . REGENERACE HISTORICKÝCH MĚST 1990–2010 Karel Kibic 317

Literatura 327

Resumé 330

Summary 334

Jmenný rejstřík 339

Místní rejstřík 345

Autorství obrázků 349

 

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat