Městský farní kostel ve středověkých Čechách: Trhové Sviny 1280–1520

Podrobné informace

Rok vydání:

2011

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

176

ISBN:

978-80-85033-30-4

catalog Tištěná verze

200 Kč

Připravuje se dotisk

Edice Miscellanea – svazek 5

Interpretace obsažená v této knize je vystavěna na příkladu jednoho z nejvýstavnějších jihočeských pozdně gotických městských kostelů, farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech na Českobudějovicku. Je založena na důkladné rešerši písemných pramenů a rekonstrukci stavebního a uměleckého vývoje kostela a pokouší se rozkrýt sociální předivo, které tuto stavbu i její předchůdkyně doprovázelo od 13. století do první poloviny 16. století.
Kniha je doplněna velkým množstvím fotografií a rejstříkem. 

 

Obsah:
 • Úvod
 • Trhové Sviny do počátku 16. století
 • Stavební podoba městečka
 • Kostel Nanebevzetí panny Marie do poloviny 15. století
 • Fabricia Ecclesiae, zádušní a písemná agenda
 • Stavební vývoj kostela v pozdním středověku
 • Pohled do interiéru kostela v 15.–16. století
 • Sociální síť kostela a zdroje financování
 • Kamenické značky a jejich výpověď
 • Architektura kostela v kontextu pozdně gotického stavitelství na jihu Čech
 • Faráři
 • Otazníky okolo hradní kaple
 • Kostelní okrsek jako pevnost
 • Závěr
 • Bibliografie
 • Rejstřík
 • Summary

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat