Památky Vysočiny. Sborník NPÚ, ÚOP v Telči, 2010

Podrobné informace

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Telč

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Telči

Jazyk:

česky

Počet stran:

240

ISBN:

978-80-904240-5-0

100 Kč

Nedostupné

100 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Telči

Obsah:

 • Martina Veselá, Irena Tobiášková, Kristýna Bulínová: Městská památková rezervace v Telči. Čtyřicet let od prohlášení .
 • Pavel Macků: Nové poznatky k nejstarší historii Telče
 • Pavel Mach: Sporné otázky účasti Baldassara Maggiho na stavebním vývoji zámku v Telči v druhé polovině 16. století
 • Jan Salava: Dílo Francesca Terzia ve výzdobě státního zámku Telč
 • Božena Víchová, František Vícha, Tomáš Vícha: Dvě moravská barokní sídla a jejich zahrady. Jejich vznik, vývoj a oprávněnost pokusů o rekonstrukci v minulém století i nástin problémů, které s sebou nese péče o nemovitý přírodní památkový fond a jeho sochařskou výzdobu
 • Ondřej Vícha: Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu a světové kulturní dědictví v mezinárodních dokumentech
 • Pavla Svobodová: Historické stavby v soudobých podmínkách. Rekonstrukce objektů na Vysočině
 • Ivan Minář: Příklady obnov štukové výzdoby venkovských staveb na Vysočině
 • Petra Flokovičová: Nález sladovnického hvozdu v objektu bývalého panského pivovaru v Žirovnici?
 • Lucie Bláhová: Hračky nestárnou
 • Zdenka Klimtová, Irena Tobiášková: Orientální koberce na státním zámku Telč
 • Anna Grossová: Měď stříbrem oděná. Příklady rakouské produkce sheffieldského plátovánív mobiliáři zámku Náměšť nad Oslavou
 • Petr Severa: Restaurování soch sv. Benedikta a sv. Vojtěcha ze souboru sochařské výzdoby mostu ve Žďáru nad Sázavou
 • Veronika Kopecká: Restaurování mapy panství Náměšť nad Oslavou z roku 1756
 • Michaela Kudová: Restaurování objektu mapa panství Náměšť nad Oslavou
 • Ondřej Suchochleb: Restaurování reliéfní mapy panství Náměšť nad Oslavou
 • Martina Veselá: Slovo na závěr