Zprávy památkové péče 2/2022

Podrobné informace

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

203

catalog Tištěná verze

205 Kč

skladem

Koupit

Zprávy památkové péče 2/2022 se tematicky zaměřují na památky UNESCO. Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví byla přijata v roce 1972, tedy před 50 lety, a toto mimořádné výročí je v tomto čísle předmětem rekapitulace. Cílem čísla je především bližší představení témat, která s mezinárodně organizovanou péčí souvisejí. Je příležitostí k připomenutí, že UNESCO pokročilo i v sestavování dalších světových „seznamů“ pro jiné typy dědictví. Vysvětlení paralel a odlišností světově významného hmotného a nehmotného dědictví, jež je chráněno podle sesterské Úmluvy o ochraně hmotného kulturního dědictví, doplňuje i úvaha komentující koncept označení evropského dědictví. Z konkrétních památek je představena například obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou, jehož třísetleté výročí vysvěcení slavíme právě letos. Článek o Kutné Hoře, rovněž jedné z lokalit zapsaných na Seznam v prvním desetiletí našeho členství v Úmluvě, dokládá, že nadstandardní péče o světové dědictví zápisem spíše začíná. Další článek připomíná šíři témat vztahujících se k Hornickém regionu Krušnohoří. Velkou část čísla zaujímá dvojice článků o mezinárodní sérii Slavná lázeňská města Evropy. A zvláštní pozornost číslo věnuje novým památkám, zapsaným na seznam UNESCO v loňském roce. Nechtěně je velmi aktuální problematika rekonstrukcí památek a celků, zničených přírodními katastrofami nebo válečnými konflikty. Zprávy památkové péče nepominuly ani válečný konflikt na Ukrajině, který zahrnuje i cílené ničení kulturních památek, tedy přímé porušování principů, na nichž bylo UNESCO založeno. Článek ukrajinské autorky je svědectvím o záchraně památek přímo v místech bojů.

Obsah:

In Medias Res: 50. výročí Úmluvy o ochraně světového dědictví

 • Věra Kučová: K půlstoletí přijetí Úmluvy o ochraně světového dědictví
 • Martin Horáček: Světové dědictví UNESCO – mezi výjimečností a reprezentativností
 • Věra Kučová, Petra Kroupová: Světové dědictví a jeho rekonstrukce: ohrožení autenticity, či posílení identity?
 • Dita Limová: Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví versus Úmluva o ochraně světového dědictví
 • Petra Kroupová, Pavel Caban: Haagská úmluva o ochraně kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a její kontext
 • Karl Kuča: Slavná lázeňská města Evropy – dlouhá cesta na Seznam světového dědictví
 • Karel Kuča: Slavná lázeňská města Evropy jako urbanistický fenomén
 • Ondřej Malina, Michal Urban: Nové poznatky o jáchymovském důlním vodohospodářství
 • Jan Plesník: Jizerskohorské bučiny se staly první přírodní lokalitou světového dědictví UNESCO v České republice
 • Lucie Radová: Žatecko – Nová krajinná památková zóna Žatecká chmelařská krajina

Zprávy: České památky světového dědictví

 • Aleš Pospíšil: Kutná Hora – zlatá éra stříbrného města
 • Zdeněk Chudárek: Areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – 50 let památkové péče
 • Tomáš Hanzlíček: Obnova dlažby v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého
 • Vilém Faltýnek: Vrátit kostelu světlo a zvuk. Rozhovor s Ing. arch. Olgou Čermákovou
 • Jiří Vajčner, Monika Eretová, Markéta Meisnerová: 15 let Programu podpory pro památky světového dědictví

Různé

 • Milena Chorna: Cultural heritage in war-stricken Ukraine: Up close and personal

Semináře, konference, akce

 • Věra Kučová: Fórum mládeže světového dědictví a Fórum site managerů světového dědictví