Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě, 2014

Podrobné informace

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

157

ISBN:

978-80-85034-85-1

catalog Tištěná verze

0 Kč

Neprodejné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 3,26 MB

Stáhnout

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ostravě

Obsah:

Martin Strakoš / Úvod

Studie

 • Romana Rosová / Kostel sv. Václava ve Větřkovicích versus kostel sv. Anny v Rožnově pod Radhoštěm. Proměna jedné stavby
 • Martin Strakoš / Hornický dům v Moravské Ostravě a architekt Alois Kubíček
 • Adam Hubáček / Sakrální architektura na Hlučínsku v meziválečné době
 • Alena Halamíčková / Obnova historické zeleně v Moravskoslezském kraji od poloviny 80. let 20. století do současnosti
 • Martin Strakoš / Havířov a jeho železniční nádraží. Poznámky k architektuře výpravní budovy a k ochraně staveb pozdního modernismu
 • Marcela Gavendová / Skleněná mozaika Vladimíra Kopeckého ve výpravní hale havířovského nádraží

Materiály

 • Andrea Kožuszniková, Hana Pavelková / Krnovská synagoga a její obnova v letech 2011–2014
 • Radek Míšanec / Vývoj průmyslového areálu Žofinské hutě v Moravské Ostravě v letech 1871–1904 na příkladu vizualizace základních etap
 • Květa Jordánová / Technická památka jako proměnná: aktivity Edukačního centra Národního památkového ústavu Ostrava
 • Pavel Malík / Záchranný archeologický výzkum na zřícenině hradu Fürstenwalde
 • Hedvika Sedláčková, Michal Zezula / Archeologický výzkum při obnově kostela sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové

Zprávy

 • Tomáš Nitra / Zpráva o celostátním semináři k problematice lidového stavitelství: Výrobní, montážní a řemeslná činnost na venkově a její vliv na utváření vesnických sídel a zástavby (Karlova Studánka, 10.–12. září 2014) 

Seznam zkratek