Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, 2008

Podrobné informace

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

Liberec

Jazyk:

česky

Počet stran:

160

ISBN:

978-80-903934-1-7

catalog Tištěná verze

100 Kč

Rozebráno

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 5,48 MB

Stáhnout

Svazek přináší pestrou skladbu příspěvků z výzkumů památek i k aktuálním otázkám památkové péče.

 • Jiří KŘÍŽEK: Editorial
 • Květa KŘÍŽOVÁ: Přírůstek ve sbírkách NPÚ (Kresba Václava Führicha "Pohled na zámek Grabštejn")
 • Jiří VOCHOMŮRKA: Edice soupisu náboženských soch Kristiánova a Liberce z roku 1836
 • Květa KŘÍŽOVÁ: Rokoková panó na zámku Grabštejn a dílo Johanna B. Raunachera (1729–1771) na zámku Eggenberg ve Štýrském Hradci
 • Pavel JAKUBEC: Úsvit židovského hřbitova v Turnově (léta 1625–1845)
 • Petr HARTMAN, Jan PROSTŘEDNÍK: Záchranný archeologický výzkum v židovské synagoze v Turnově
 • Tomáš HOCKE: Obnova židovské synagogy v Turnově
 • Tomáš KESNER: Oprava kamenného silničního mostu v Libštátě
 • Jiří KŘÍŽEK: Amédée Ozenfant a jeho svěděctví o Háskově vile v Jablonci nad Nisou
 • Miloš KADLEC: "Gedenkbuch des Schlosses Sichrow" (Pamětní kniha zámku Sychrov) 1851–1860
 • Zdeňka NĚMCOVÁ, Václav NĚMEC: Restaurování skleněné židle z expozice Sklářského muzea v Kamenickém Šenově
 • Martin KRUMMHOLZ: O výstavě Clam-Gallasův palác. Johann Bernhard Fischer von Erlach. Architektura-výzdoba-rezidence (Archiv hlavního města Prahy 30.11.2007–27.1.2008)
 • Petra ŠTERNOVÁ: Architekt Otto Bartning a jeho „Lutherův hrad“ v Novém Městě pod Smrkem
 • Renata TIŠEROVÁ: Archeologie na Bezdězu (Předběžná zpráva o archeologických výzkumech na SH Bezděz v roce 2008)
 • Vladimír PEŠA: Laténská spona z České Kamenice znovu nalezena
 • Marcela STARÁ, Ivan ROUS: Exkurs do nehluboké minulosti tří libereckých nákupních a multifunkčních center
 • Martin NECHVÍLE: Výsledky archeologického výzkumu u kostela sv. Václava v Deštné na Českolipsku
 • Vladimír PEŠA: Laténské šperky z půdy domu čp. 1398 v České Lípě
 • Milan SVOBODA: Pohřební plátno s Melchiorem z Redernu
 • Ivo HABÁN: Metainformační systém Národního památkového ústavu-prezentace kulturních památek
 • Kateřina BENEŠOVÁ: Badatelský projekt "Boží hrob v Liberci z roku 1772"
 • Jiří VOCHOMŮRKA: Památkářský freestyle 2008 (Pracovní seminář odborných zaměstnanců NPÚ z Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje v Muzeu Českého ráje v Turnově 28. a 29. srpna 2008)
 • Milan SVOBODA: Sepulkrální památky. Památková péče na Moravě 13/2007. Sborník Národního památkového ústavu - územního odborného pracoviště v Brně (recenze)