Tábor 1805–2003. Proměny historického centra města v 19. a 20. století

Podrobné informace

Kategorie:

Památková péče

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Počet stran:

116

ISBN:

978-80-85034-53-0

catalog Tištěná verze

100 Kč

skladem

Koupit

100 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ostravě

Publikace se zaměřuje na urbanistický a architektonický vývoj města Tábora od počátku 19. století až do počátku století 21. Věnuje se podrobněji proměnám nejdůležitějších památek, jednotlivých domů v historickém jádru města, památkové péči, asanačním plánům, programům obnovy i organizacím, které se na ní podílely. Samostatná část je věnována historické zeleni jádra města a také podílu města Tábora na ochraně a propagaci kulturního dědictví v rámci České republiky i Evropy.

Obsah:
 • ÚVOD / Otakar Jankovec 
 • TÁBOR 1420–1805 / Otakar Jankovec 
 • EMFYTEUTICKÝ PACHT 1805 A JEHO VLIV NA URBANISTICKÉ UTVÁŘENÍ HISTORICKÉHO JÁDRA /Otakar Jankovec
 • TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Z PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ / Otakar Jankovec
 • PROMĚNY HRADU KOTNOVA A OKOLÍ / Otakar Jankovec
 • REHABILITACE HRADU KOTNOVA / Otakar Jankovec
 • STAVEBNÍ OBNOVA PRVNÍCH DOMŮ PO ROCE 1950 / Otakar Jankovec
 • PAMÁTKOVÁ PÉČE / Otakar Jankovec
 • ASANAČNÍ PLÁN A DISLOKAČNÍ STUDIE / Otakar Jankovec
 • PROGRAMY OBNOVY EVIDENCE KONTROLA / Otakar Jankovec
 • TÁBORPROJEKT – INŽENÝRSKÁ ORGANIZACE MĚSTA TÁBORA / Otakar Jankovec
 • ZELEŇ V HISTORICKÉM JÁDRU MĚSTA TÁBORA / Ivana Barošová
 • PODÍL TÁBORA NA OCHRANĚ A PROPAGACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY A EVROPY / Jiří Vaníček 
 • SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZÁCHRANY A REGENERACE 1969–1990 / Otakar Jankovec