Na pardubických hradech a zámcích finišuje příprava na sezonu, ta začíná oficiálně prvního dubna

Na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu vrcholí přípravy na sezonu 2022, která po pandemických letech, kdy zůstaly objekty zavřené, nebo fungovaly s omezeným provozem, začne 1. dubna. Pro návštěvníky již neplatí povinnost respirátorů, nadále ale doporučujeme upřednostnit nákup vstupenek on-line.

„Byl bych moc rád, kdyby letošní rok byl nejenom na památkách radostnější. Připravili jsme hodně novinek, běží či se chystají velké stavební obnovy, na pardubických objektech jsme rozšířili nabídku pro rodiny s dětmi, nabízíme i nové prostory k pronájmům. Pevně věřím v návrat návštěvníků na naše hrady a zámky a děkuji všem, kteří nám zachovali přízeň“, komentuje blížící se začátek sezony Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově, pod jehož vedení spadají čtyři památky na Pardubicku, osm památek na Liberecku a dalších pět na Královéhradecku.

Omezený návštěvnický provoz během pandemických let spolu s růstem mandatorních výdajů, jako je cena za elektřinu či cena za služby za údržbu a zabezpečení objektů, vedly v letošním roce k mírnému zvýšení vstupného, a to v řádu 10 až 30 korun. Očekávané výnosy ze zvýšeného vstupného ovšem zdaleka nepokryjí veškeré výdaje. Snižují se naopak ceny vstupného pro děti a mládež až do 24 let, přičemž děti do 6 let mají nadále vstup na základní okruhy zdarma. Tyto změny navazují na dlouhodobou snahu učinit skupině mladých návštěvníků památky co nejdostupnější. V souvislosti s válkou na Ukrajině nabízí Národní památkový ústav vstup zdarma na své památky také pro ukrajinské uprchlíky.

Zámek Litomyšl, památku UNESCO, čeká v letošní sezoně zahájení dvou velkých stavebních obnov, projekt IROP obsahuje obnovu vybraných vnitřních prostor zámku, střechy a realizaci expozice Zámecké divadlo, program MK ČR Péče o národní kulturní dědictví zahrnuje restaurování sgrafitové výzdoby fasád celého zámku, komplexní obnovu objektu Panský dům a realizaci expozice Proč je zámek UNESCO. Předpokládaný objem stavebních a restaurátorských prací je zhruba 500 milionů Kč bez DPH, nicméně veřejná zakázka na dodavatele prací stále probíhá. V souvislosti se zahájením obnovy bude uspořádána tisková konference a vydána samostatná tisková zpráva. Zámek zůstane veřejnosti po dobu obnov otevřen.

V loňském roce byly na litomyšlském zámku představeny dva nové prohlídkové okruhy – ty byly nyní doplněny o další exponáty, jako jsou například nově restaurované rokokové židle v audienčním sále, nebo závěsy na okna v salonu hraběnky Kajetány Valdštejnové, v němž poprvé koncertoval teprve šestiletý Bedřich Smetana. Na nově koncipovanou prohlídku se také mohou těšit děti z mateřských školek. Zámek Litomyšl je pro veřejnost zpřístupněn od pátku 1. dubna.

Slatiňanský zámek zůstal poprvé přístupný i v zimních měsících. Od listopadu si nově instalovanou Zimní trasu prohlédlo celkem 1 693 návštěvníků. Od 2. dubna bude veřejnosti nabízen hlavní okruh Letní sídlo Auerspergů, který bude v průběhu května doplněn o restaurovaný karambolový stůl; prodloužená trasa Celým zámkem a ve vybraných termínech také stavebně historické prohlídky s kastelánem. Příznivci nově obnovené Zámecké zahrady si mohou zakoupit permanentku za zvýhodněné vstupné, pro školáky je v zahradě umístěna vzdělávací hra. Dětské hospodářství je doplněno o další zvířata – ke stávajícím pávům a zámecké kočce přibyly také holandské zakrslé kozy. Na jaře začnou práce na odstranění havarijního stavu opěrné zdi v parku.

V loňském roce byl na hradě Kunětická hora představen nový prohlídkový okruh Dušan Jurkovič, básník dřeva. Návštěvníci jsou zváni do cenných historických interiérů, nové expozice a také na unikátní vyhlídku v západní části hradního areálu. K dispozici jsou i nové prostory pokladny a občerstvení v hradním nádvoří. Na Kunětické hoře nadále probíhá projekt IROP ITI Kunětická hora – Divadlo na hradě i v podhradí (https://www.hrad-kunetickahora.cz/cs/o-hradu/Provedeni-restauratorskych-praci-a-pamatkove-obnovy-objektu-hradniho-palace), jenž je primárně zaměřen na obnovu hradního paláce a kaple. Tyto prostory jsou veřejnosti v letošním roce uzavřeny. Projekt také řeší revitalizaci přírodního amfiteátru v podhradí. I v letošním roce se zde uskuteční oblíbená představení Východočeského divadla v Pardubicích a navrátí se festival Hrady.cz. Hrad se návštěvníkům otevře v sobotu 2. dubna.

Správa hradu Litice nabízí nově možnost pronájmu Velkého sálu ve 2. patře objektu pro svatby či další slavnostní události. Součástí prohlídkového okruhu, který může návštěvník absolvovat sám, nebo s průvodcem, je také film zachycující dějiny tohoto místa. Na objednání je zde možnost edukační prohlídky pro rodiny s dětmi či školní skupiny. Na letní měsíce se chystá otevření areálu dolního hradu, jehož zpřístupnění umožní statické zajištění severního paláce a východního křídla. Hrad Litice se návštěvníkům otevře 2. dubna.

Intenzivně se také pečuje o památky zahradního umění. Jsou hlídány nové výsadby a stabilizace porostu na Kunětické hoře, je dopracováván památkový záměr na obnovu anglické části parku v Litomyšli. Pravidelné odstranění náletů je realizováno na všech objektech, denní údržbu vyžadují parky a zahrady ve Slatiňanech i na Litomyšli.

Letošním tématem projektu Po stopách šlechtických rodů budou šlechtické slavnosti a zábavy. Již 12. ročník se tak obecně zaměří na fenomén slavnostních okamžiků, které byly nedílnou součástí života na hradech a zámcích. Jedním z hlavních výstupů bude výstava Šlechtické slavnosti a zábavy na státním zámku Český Krumlov, z pardubických objektů se do projektu zapojí zámek Litomyšl. Podrobný program Roku šlechtických slavností na zapojených památkových objektech naleznete zde.

Plánované akce na pardubických objektech

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

  • ředitel/ka územní památkové správy
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 360 003, 603 105 335
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3
Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Bidlasová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 775 944
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3