Přístupnost

Obě prohlídkové trasy se nacházejí v 1. patře. Návštěvníci s drobným pohybovým omezením pohodlně vyjdou po mírném jezdeckém schodišti a dále jsou pokoje bezbariérové. Vozíčky s vlastním asistentem je nutné vyvézt po tomto schodišti do 1. patra a dále jsou pokoje bezbariérové.

Doporučujeme ohlásit návštěvu aspoň dva dny předem v pokladně zámku.
Během prohlídky není možné se posadit.

Nevidomým a zrakově postiženým

návštěvníkům (nikoli skupinám a zájezdům) možnost zapůjčit si v pokladně tyto pomůcky:

  • haptický plán areálu památky UNESCO s rozmístěním jednotlivých budov
  • haptický plán 1. patra s rozmístěním pokojů na zámeckých prohlídkových trasách
  • haptické zobrazení čelní fasády litomyšlského zámku
  • haptické zobrazení rozmístění a podoby sgrafit
Parkování

Do 100 m od zámku naleznete parkovací místa za poplatek. Do 300 m od zámku i parkovací místa bez poplatku.