Ukončená stavební obnova Státního zámku Litomyšl - 1. etapa - IROP

Na zámku Litomyšl byla zakončena 1. etapa obnovy - z Operačního programu IROP

Prioritní osa 3. Specifický cíl 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II.

  • Obnova vybraných vnitřních prostor objektu zámku
  • Obnova střešních konstrukcí a střešních plášťů objektu zámku
  • Expozice II. – „Proč je zámek UNESCO“ včetně Digitalizace na téma divadlo a architektura zámku

 

Financování:

    Projekt financovaný z operačního programu IROP:        264 829 282,31 Kč vč. DPH

Doba trvání projektu:

Projekt IROP:
od 19.5.2021 do 31.5.2024
Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 19.5.2021. Stavební fáze projektu byla zahájena v roce 2022 a byla dokončena v roce 2024.

Dokončená obnova :

  • Do první části projektu Zámek Litomyšl – Božský zámek spadala obnova krovů a střešního pláště. Úprava tvaru pláště, spočívající v jeho vytažení nad okapy, poskytne také potřebnou ochranu renesančním sgrafitům. Provedení obnovy a zabezpečení pláště umožní zařadit prohlídku řemeslně výjimečných konstrukce krovů do stálé nabídky prohlídkových okruhů.
  • Součástí úprav byla také modernizace stávající pokladny na návštěvnické centrum, úpravy zázemí stávající zámecké kavárny, včetně modernizace požárního a zabezpečovacího systému.
  • Při úpravě 3. NP vznikla nová expozice zaměřená na dochované zámecké divadlo z roku 1767 a na divadelní kulturu v aristokratických sídlech obecně. Sem byla uložena nejvzácnější zámecká sbírka, kterou je kolekce kulisových scén autora Josefa Platzera. Součástí projektu je i digitalizace unikátní sbírky kulis a její zpřístupnění veřejnosti. Ve 3. NP  byla provedena rehabilitace starého zámeckého divadla. Dále vznikla multimediální expozice věnovaná sgrafitové výzdobě a renesančnímu stavitelství. Jsou plánovány úpravy obrazárny s jedinečnou uměleckou sbírkou. Tyto prostory jsou upraveny pro potřeby celoročního provozu.

Slavnostní vernisáže k ukončení 1. etapy obnovy se za přítomnosti ministra kultury Mgr. Martina Baxy i generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové zúčastnily osobnosti z řad NPÚ včetně ředitele NPÚ ÚPS Sychrov PhDr. Miloše Kadlece, projektových týmů, podvýborů,  zhotovitelů i zástupců města,  či kraje.


Mediální ohlasy :

Reportáž České televize - od 19:20 minuty ČT24 a též od 0:00 minuty ČT1

Další ohlasy :