Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2007

Podrobné informace

Rok vydání:

2008

Místo vydání:

Pardubice

Jazyk:

česky

Počet stran:

79

ISBN:

978-80-87104-26-2

0 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Pardubicích

Do sborníku přispěli památkáři a archeologové, jak z řad pracovníků NPÚ ÚOP v Pardubicích, tak i externí spolupracovníci. Témata příspěvků se týkají archeologických výzkumů, ohrožených a zanikajících památek, památek technického rázu a církevních staveb.

Neprodejné, publikaci je možné získat na adrese NPÚ ÚOP v Pardubicích

Obsah:
  • Pardubičky - stručné shrnutí výsledků archeologického výzkumu z let 1993-2005 - Čurda, Tomáš
  • Cesty a silnice do poloviny 18. století - Štěpán, Luděk
  • Křížová cesta v Koclířově - Paukrtová, Zdena
  • Památková rezervace Betlém Hlinsko. Domek čp. 158 - Vojancová, Ilona
  • Vikariátní a farnostní systém v Hradeckém kraji v období protireformace - Vaňura, Oldřich
  • Ke hmotným stopám vápenné výroby v západní části Chrudimska - Panoch, Pavel
  • Šporkův Kuks 1. poloviny 18. století - Vaňura, Oldřich