Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2009

Podrobné informace

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

Pardubice

Jazyk:

česky

Počet stran:

80

ISBN:

978-80-904097-4-3

0 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Pardubicích

Do sborníku přispěli památkáři a archeologové jak z řad pracovníků NPÚ, ÚOP v Pardubicích, tak i externí spolupracovníci. Témata příspěvků se týkají archeologických výzkumů, ohrožených a zanikajících památek, památek technického rázu a církevních staveb.

Neprodejné, publikaci je možné získat na adrese NPÚ, ÚOP v Pardubicích.

Obsah:
  • Pozapomenuté vily v Náchodě a okolí - Alexandr Skalický
  • Mlýny na Novohradce od Nových Hradů k Luži - Luděk Štěpán
  • Středověké nálezy u obce Žižín (okr. Pardubice) - František Kašpárek, Ludmila Vasserbauerová
  • Záchranné archeologické výzkumy v Dolní Rovni (okr. Pardubice) v rozmezí let 2007-2010 - Jan Jílek
  • Zámecký areál v Moravanech (příspěvek k poznání ohrožené a zanikající památky) - Eliška Racková, František R. Václavík
  • Dům v usedlosti čp. 5 v Brtči u Vysokého Mýta - Zuzana Vařeková
  • Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Chlumku - Jakub Jaroš
  • Psychologická tvář venkovské barokní tvorby jako duchovní odkaz protireformace v bývalém hradeckém kraji v letech 1620-1740 - Oldřich Vaňura