Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubicích za rok 2008

Podrobné informace

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

Pardubice

Jazyk:

česky

Počet stran:

109

ISBN:

978-80-904097-3-6

0 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Pardubicích

Do sborníku přispěli památkáři a archeologové, jak z řad pracovníků NPÚ, ÚOP v Pardubicích, tak i externí spolupracovníci. Témata příspěvků se týkají archeologických výzkumů, ohrožených a zanikajících památek, památek technického rázu a církevních staveb

Neprodejné, publikaci je možné získat na adrese NPÚ, ÚOP v Pardubicích.

Obsah:
 • ČURDA, Tomáš: Pardubický Příhrádek – zajišťování statiky a archeologický dohled
 • SKALICKÝ, Alexandr st., VAKULOVÁ, Marie: Realizace architekta Jindřicha Freiwalda v rodném kraji
 • PAUKRT, Václav: Gotické malby v kostele sv. Mikuláše ve Starém Svojanově
 • PANOCH, Pavel: Křížová cesta v Nových Hradech u Vysokého Mýta. Neznámé dílo litomyšlských sochařů Bartoloměje a Václava Hendrichů (Henrichů)?
 • VAŇURA, Oldřich: Úloha školství, knižní produkce a charitativní činnost v období protireformace (bývalý Královéhradecký kraj v letech 1621-1740)
 • TETŘEV, Jan: Zbraně opočenské národní gardy ve sbírkách státního zámku Opočno
 • ŠTĚPÁN, Luděk, PRAŽAN, Jaromír: Silnice v Pardubickém kraji – Historie a současnost (ukázka z připravované knihy)
 • ŠTĚPÁN, Luděk: Nejstarší poznané vápenky na Chrudimsku
 • URBÁNEK, Radim: Mlýn Betlém čp. 35 v Zálší (UO) a vývoj jeho technologického vybavení
 • VTÍPIL, Jan: Vznik sušárenských družstev na Pardubicku
 • VOJANCOVÁ, Ilona: Výroba žanilky na Hlinecku