Pałac Litomyšl stanowi rzadki przykład dostosowania włoskiego pałacu renesansowego do warunków panujących w krajach zaalpejskich. Zbudowany został na przestrzeni 60 - 80 lat XVI wieku przez Wratysława z Pernsteinu jako dar dla ukochanej żony Marii Manrique de Lara. Pernsteinska renesansowa rezydencja została poddana kolejnym przekształceniom w okresie baroku przez późniejszych właścicieli - Trauttmansdorffów i Waldstein-Wartenbergów, przy udziale czołowych barokowych artystów. Unikat stanowi zachowany teatr barokowy z 1797 roku. W 1999 roku pałac wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Litomyšl zaprasza na zwiedzanie rodzinnego teatru z XVIII wieku, jednego z pięciu w Europie z zachowanymi mechanizmami i kulisami scenicznymi. Unikatowe są także elewacje pokryte sgraffitem z XVI – XX wieku. Zajmują one największą powierzchnię pokrytą dekoracjami sgraffito na terenie Czech.

Inne zabytki w pobliżu

partnerzy zamku