Výstava Vivat Grácie na zámku v Litomyšli

K 20. výročí zapsání zámku v Litomyšli na Seznam světového dědictví UNESCO připravil zámek v Litomyšli a doc. MgA. Kristýna Petříčková výstavu s názvem Vivat Grácie.  Výstava bude přístupná v rámci prohlídek reprezentačních sálů Státního zámku v Litomyšli (trasa A), od 27. 6. 2019 – 1. 9. 2019. Záštitu nad výstavou přijala Ing. arch. Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu, a ministr kultury České republiky.

Základem výstavy Vivat Grácie jsou rekonstrukce evropských renesančních oděvů z Francie a z Itálie, doplněné o historické i novodobé lidové kroje, které propojuje společná symbolika, nebo tradiční vzory textilií. Nedílnou součástí výstavy a exponátů jsou také velkoformátové umělecké fotografie. Pro zámek v Litomyšli, památku UNESCO, se podařilo navrhnout koncepci, která zahrnuje třeba oděvy z Blatnice pod Svatým Antonínkem či z Vlčnova, jehož Jízda králů je rovněž zapsána na seznam nehmotného světového dědictví UNESCO.

„Rozmanitost, se kterou forma oděvu dovedla odlišit jednotlivé epochy, národy i letopočty, existuje taktéž v rámci jedné doby, mezi jednotlivými lidskými případy a osudy“, uvádí ve svých Záznamech výtvarník Josef Kaplický. „Oděv se tak stává nositelem příběhu. A právě příběhy vtisknuté do podoby slavnostních a tradičních oděvů napříč svou historií mají o čem vyprávět i v současnosti zejména proto, že se dotýkají přímo podstaty lidského života a osudu,“ dodává kurátorka výstavy Kristýna Petříčková. V doprovodu poezie Sonetů Williama Shakespeara s texty lidových písní dává tvorba Kristýny Petříčkové nahlédnout pod povrch oděvu samotného blíž k základům lidského bytí.

 

doc. MgA. Kristýna Petříčková

designer, vysokoškolský pedagog

Centrem zájmu autorky je krása historického a tradičního oděvu, ve kterém vidí obdivuhodnou propracovanost, nadčasovost a trvanlivost tradiční oděvní kultury pevně spjatou s vysokou estetickou úrovní. Právě rekonstrukce je zde chápána jako nástroj zkoumání prvků oděvní kultury, která je důležitým procesem z hlediska mezigeneračního předávání kultury. Kristýna Petříčková vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a Vysokou uměleckoprůmyslovou školu v Praze. V současnosti působí jako pedagog a vedoucí ateliéru Design oděvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde vyučuje historii odívání, ateliérovou výuku, technologii a také rekonstrukce oděvů, které jsou širokým inspiračním zdrojem pro tvůrčí práci studentů. Podílí se na řadě výzkumných projektů zabývajících se tradičním oděvem s edukačním přesahem. Tvoří pod vlastní oděvní značkou YNA.

 

Prohlídky výstavy Vivat Grácie jsou součástí prohlídek reprezentačních sálů zámku v Litomyšli na základní návštěvnické trase A. Výstava je přístupná v otvíracích hodinách zámku od 27. 6. 2019 do 1. 9. 2019. Spolupráce při realizaci: Státní zámek Litomyšl, Národní památkový ústav, obec Blatnice pod Sv. Antonínkem, Univerzita T. Bati ve Zlíně FMK,YNA, Vere Gratia z. s., Klub sportu a kultury Vlčnov, H. R. G. spol. s r. o.