Stavební obnova národní kulturní památky a památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO  Státního zámku Litomyšl

Název akce: SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice zámek

Aktualizováno: 12. 6. 2024


Program SMVS – Péče o národní kulturní dědictví I.

 • Revitalizace zámku v Litomyšli, část I. Zámek Litomyšl – Obnova sgrafitové výzdoby vnějšího pláště objektu
 • Expozice I. – „Historické divadlo a divadelní kultura v prostředí aristokracie“
 • Revitalizace zámku v Litomyšli, část II. Panský dům Litomyšl
 • Oprava madlové zdi a altánu nad baštou u francouzské zahrady

Financování:

                                                              
Projek financovaný z programu SMVS Péče o národní kulturní dědictví I.:
identifikační číslo: 134V141000007.

Výše dotace činí 425 000 000,- Kč  vč. DPH.
Dotací budou kryty celé náklady akce, a to jak stavební a expoziční část, tak doprovodné služby projektu.

Financování nad rámec daných nákladů (případné vícepráce atd.) bude řešeno v průběhu akce.

Doba trvání projektu:

Stavební fáze projektu byla zahájena v roce 2022, realizace stavebních prací byla zahájena 1/2023 a předpoklad dokončení je v roce 12/2027.


Části obnovy :

Zámecká budova – Obnova sgrafitové výzdoby pláště objektu

Částí projektu je obnova sgrafitového pláště zámku, restaurování figurálního sgrafita z 16. stol na 2. nádvoří, obnova klempířských prvků procházejících na fasádách, restaurování kamenných ostění a dveří, oprava a rekonstrukce povrchu lunetové římsy vč. sgrafitové výzdoby.

Panský dům č. p. 94

Realizací této části projektu dojde k odstranění necitlivých zásahů a k zastavení postupné degradace Panského domu, který je v havarijním stavu. Projekt Panský dům v Litomyšli zahrnuje sanaci zdiva budovy a vstupní brány, opravu střech a prostoru před památkou, který se změní na odpočinkovou zónu navázanou na blízký park a Alej filozofů.

Součástí je i oprava opěrné a madlové zdi od nároží s kaplí sv. Metoděje po Panský dům včetně altánu nad baštou. Tato část je součástí francouzské zahrady a je propojena s Panským domem.

Realizace Expozice Zámek Litomyšl

Díky realizace celkové obnovy vznikne nová expozice pod názvem: „Historické divadlo a divadelní kultura v prostředí aristokracie“

CÍLE AKCE realizace projektu:

 • Provedení moderní prezentace památky UNESCO 21. století
 • Vybudování nové expozice
 • Odstranění havárií, obnova poškozených částí
 • Záchrana unikátního uměleckého díla – sgrafit
 • Možnost rozšíření prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí
 • Odstranění havárií, obnova poškozených částí, záchrana originálních prvků z 18. a 19. století
 • Obnovení propojení zámeckého parku s historickým středem města
 • Snížení provozních nákladů objektu díky využití nových technologií

TISKOVÁ ZPRÁVA K OBNOVĚ 

 

 

V průběhu stavební obnovy bude zámek nadále zpřístupněn veřejnosti. Může ale docházet k určitým omezením v přístupu k zámku, či provozu památky jako takové. Prosíme návštěvníky, aby dbali bezpečnostních pokynů a pro aktuální informace o omezeních, souvisejících s procesem obnovy, sledovali webové stránky objektu. Děkujeme za pochopení.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Bude zámek během obnovy zavřený?

Nebude, ale bude omezen např. vstup na nádvoří nebo do vybraných částí areálu, je potřeba sledovat cedule, které budou během oprav rozmístěny.