Ukončená stavební obnova - 1. etapa - IROP: Zámek Litomyšl - Božský zámek

Na zámku Litomyšl byla zakončena 1. etapa obnovy - z Operačního programu IROP

Prioritní osa 3. Specifický cíl 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II.

  • Obnova vybraných vnitřních prostor objektu zámku
  • Obnova střešních konstrukcí a střešních plášťů objektu zámku
  • Expozice II. – „Proč je zámek UNESCO“ včetně Digitalizace na téma divadlo a architektura zámku

 

Financování:

    Projekt financovaný z operačního programu IROP:        264 829 282,31 Kč vč. DPH

Doba trvání projektu:

Projekt IROP:
od 19.5.2021 do 31.5.2024
Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno 19.5.2021. Stavební fáze projektu byla zahájena v roce 2022 a byla dokončena v roce 2024.

Dokončená obnova :

  • Do první části projektu Zámek Litomyšl – Božský zámek spadala obnova krovů a střešního pláště. Úprava tvaru pláště, spočívající v jeho vytažení nad okapy, poskytne také potřebnou ochranu renesančním sgrafitům. Provedení obnovy a zabezpečení pláště umožní zařadit prohlídku řemeslně výjimečných konstrukce krovů do stálé nabídky prohlídkových okruhů.
  • Součástí úprav byla také modernizace stávající pokladny na návštěvnické centrum, úpravy zázemí stávající zámecké kavárny, včetně modernizace požárního a zabezpečovacího systému.
  • Při úpravě 3. NP vznikla nová expozice zaměřená na dochované zámecké divadlo z roku 1767 a na divadelní kulturu v aristokratických sídlech obecně. Sem byla uložena nejvzácnější zámecká sbírka, kterou je kolekce kulisových scén autora Josefa Platzera. Součástí projektu je i digitalizace unikátní sbírky kulis a její zpřístupnění veřejnosti. Ve 3. NP  byla provedena rehabilitace starého zámeckého divadla. Dále vznikla multimediální expozice věnovaná sgrafitové výzdobě a renesančnímu stavitelství. Jsou plánovány úpravy obrazárny s jedinečnou uměleckou sbírkou. Tyto prostory jsou upraveny pro potřeby celoročního provozu.

Slavnostního zakončení této obnovy se zúčastnil ministr kultury ČR Mgr. Martin Baxa, generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková, zástupci MK, CRR a další čestní hosté, kteří si pod vedením kastelána objektu Mgr. Petra Weisse prohlédli obnovené prostory.


Mediální ohlasy :

Reportáž České televize - od 19:20 minuty ČT24 a též od 0:00 minuty ČT1

Další ohlasy :