Focení a natáčení návštěvníky

  1. exteriéru národní kulturní památky státního zámku Litomyšl je návštěvníkům umožněno focení a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků.
  2. Focení bez blesku, stativu a selfie tyče pro vlastní potřebu je umožněno na prohlídkové trase: I. Zámek za Valdštejnů/ II. Zámek za Thurn-Taxisů, a to pouze za předpokladu, že návštěvník focením neomezuje ostatní návštěvníky a návštěvnický provoz objektu. Fotit průvodce (zaměstnance objektu) je zakázáno, je zakázáno jakékoliv natáčení prohlídky
  3. Focení a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a focení a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného focení/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o focení/natáčení zasílejte na: weiss.petr@npu.cz.

Upozornění pro návštěvníky:

V případě, že je v areálu objektu či přímo v objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Mgr. Petr Weiss

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 461 615 067, 724 663 770
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
Jiráskova 93/, Litomyšl 57001
Vystudoval muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a je absolventem rekvalifikačního studia památkové péče. V oblasti správy státních hradů a zámků působí od roku 1997, kdy začínal jako sezónní průvodce zámku Veltrusy. U Národního památkového ústavu (NPÚ) či jeho předchůdců je trvale zaměstnán od roku 1998. Působil také na dalších památkách (Hořovice, Sychrov) a v územních pracovištích NPÚ (ÚOP v Liberci, ÚPS na Sychrově), kde postupně vystřídal pozice průvodce, správce depozitáře, vedoucího návštěvnického provozu, náměstka ředitele pro správu památkových objektů či vedoucího odboru správy a prezentace kulturního majetku. V roce 2013 byl jmenován kastelánem státního zámku Zákupy. Za jeho působení došlo k vytvoření nové pokladny, reinstalaci prohlídkové trasy podle historických inventářů i vytvoření dalších prohlídkových okruhů v dosud nepřístupných prostorách. Byla započata dlouho chystaná obnova střech a krovů zámku. Spolupodílel se na přípravě projektu obnovy zchátralého hospodářského dvora, jenž byl úspěšně zařazen do dotačního programu IROP. Ve spolupráci s dalšími subjekty a městem Zákupy se podařilo zavést tradici divadelních prohlídek, Hradozámecké noci, jiřinkových výstav, adventních prohlídek či Císařských slavností. Se svým "zámeckým" týmem a v úzké kooperaci s kolegy z Územní památkové správy na Sychrově (ÚPS) zapojil zámek do společenského dění, a tak více než zdvojnásobil jeho původní návštěvnost. Působení v Zákupech bylo završeno přijetím další pracovní výzvy v podobě pozice kastelána památky UNESCO státního zámku Litomyšl, jímž byl jmenován generální ředitelkou NPÚ k 1. 10. 2020. Profesně se zabývá také historií poválečného zpřístupňování hradů a zámků, jejich prezentací a mobiliárními fondy. Od roku 2009 se podílel jako spoluřešitel na výzkumných úkolech, jejichž výsledkem byly nové prohlídkové trasy dalších památkových objektů. Výstupy bádání se podařilo prezentovat také v rámci publikační činnosti. Výběrem z realizovaných projektů: „Státní zámek Hrubý Rohozec – zpracování archivního a fyzického průzkumu mobiliáře“ (řešeno v rámci úkolu 205 - Vědecký výzkum metod prezentace mobiliárních fondů s využitím historických depozitářů, integrace rozptýlených historických celků a obrazové dokumentace historických interiérů i exteriérů). Dále „Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace“, který vedl k vytvoření nové expozice hradu Grabštejn či expozice vývoje nábytkových stylů ve 2. patře zámku Lemberk. Výstava mobiliáře z nepřístupných či již neexistujících památkových objektů s názvem Zapomenuté zámky se stala předmětem náplně pro stálou expozici v hospodářském dvoře zámku Zákupy. Je členem poradních komisí ředitele ÚPS na Sychrově i náměstka pro správu památkových objektů generálního ředitelství NPÚ.