Prohlídky Zámek za závěsy 2019

Specializované prohlídky soukromých pokojů východního křídla zámku v Litomyšli s názvem Zámek za závěsy proběhly ve dnech 10. a 24. srpna 2019

V srpnové soboty 2019 bylo na zámku v Litomyšli možno navštívit nové prohlídky s názvem Zámek za závěsy. V roce 2018 byly na litomyšlském zámku zrestaurovány a reinstalovány některé ze soukromých pokojů východního křídla, které nabídly zajímavý pohled do běžného života zámeckých obyvatel. Ze zachovaného vybavení, rozmístění jednotlivých pokojů, jejich výmalby, či propojení na jiné části zámku lze číst, jak byly využívány. Prohlídka nepředstavovala návštěvníkům historické slohy, nebo umělecká a řemeslná díla dochovaná ve sbírkách, ale běžný život zámeckých pokojů. Jak jejich podobu ovlivňovaly módní trendy, jak se měnilo topení a osvětlení, jak fungovaly koupelny a toalety, jak velká armáda služebnictva byla zapotřebí k obsluze tak velkého domu, nebo proč jsou zámecké kuchyně tak vzdálené od jídelen. Zámek nebyl jen památka, ale především obytný dům a domov desítek lidí.

Zpět